Гараже са резервисаним паркинг местима


Гараже са резервисаним паркинг местимаЈКП „Паркинг сервис“ управља са 23 гараже са резервисаним паркинг местима за путничка возила и моторе.


Гараже са резервисаним паркинг местима налазе се у густо насељеним стамбеним зонама и намењене су паркирању возила унапред познатих корисника.

Закуп паркинг места у гаражама овог типа могуће је извршити само на месечном нивоу. Поједини објекти располажу одређеним бројем обележених паркинг места за моторе.

На већини гаража постављена су аутоматска роло и сегментна врата, којима се управља уз помоћ ТАГ система. Корисник једнократно плаћа издавање ТАГ налепнице, која служи за управљање гаражних врата, као и издавање ТАГ привеска, који служи за коришћење пешачких врата, по важећем ценовнику ЈКП „Паркинг сервис“ Београд.

Гараже са резервисаним паркинг местима се разликују по присуству, односно одсуству, наших радника у њима. У 5 гаража је организован 24-часовни рад радника у две смене, у осталим гаражама организовано је свакодневно обилажење од стране запослених и пословођа, по утврђеном месечном распореду.

Гараже овог типа нису предвиђене за бесплатно паркирање возила са инвалидском налепницом.