Гаража са резервисаним паркинг местима „Јулино брдо”

Адреса: Поручника Спасића и Машаре бр. 118
Број паркинг места за аутомобиле: 50
Број паркинг места за мотоцикле: 12
Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)

Ценовник

Услуга Цена
Паркинг место за путничка возила 5500.00
Паркинг место за моторе 2500.00
Напомена:
  • Приликом закључења Уговора о претплати, корисник једнократно плаћа издавање ТАГ налепнице која служи за управљање гаражним вратима, као и издавање ТАГ привеска који служи за коришћење пешачких врата, по важећем ценовнику ЈКП „Паркинг сервис“ Београд.
  • Услугу претплате физичка лица плаћају месечно или квартално путем опште уплатнице, налога за уплату или у пословницама корисничког сервиса, а правна лица квартално.
  • За изгубљену или оштећену ТАГ налепницу и ТАГ привезак плаћа се надокнада по важећем ценовнику.
  • Уколико сте заинтересовани за коришћење услуге месечне претплате, захтев можете поднети овде.