Гаража са резервисаним паркинг местима „Радивоја Кораћа”

Адреса: Радивоја Кораћа бр. 6
Број паркинг места за аутомобиле: 152
Број паркинг места за мотоцикле: 38
Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)

Ценовник

Услуга Цена
Паркинг место за путничка возила 8500.00
Паркинг место за моторе 2500.00
Напомена:
  • Приликом закључења Уговора за претплату у гаражама са резерисаним паркинг местима („Радивоја Кораћа”, „Милешевска”, „Кларе Цеткин 1″, „Кларе Цеткин 2″, „Кларе Цеткин 3″, „Др Ивана Рибара”, „Олге Алкалај”, „Војвођанска 11-15″, „Војвођанска 111-115″ ) корисник задужује претплатничку паркинг картицу за отварање сегментних врата и контролу уласка и изласка возила из гараже. Картица се преузима без накнаде, и исту корисник раздужује у једној од пословница корисничког сервиса, након раскида уговора.
  • Услугу претплате физичка лица плаћају месечно или квартално путем опште уплатнице, налога за уплату или у пословницама корисничког сервиса, а правна лица квартално.
  • За изгубљену или оштећену картицу плаћа се надокнада по важећем ценовнику.
  • За поменуте гараже нудимо додатну опцију отварања сегментних врата употребом даљинског управљача, за који је потребно уплатити депозит у износу од 5.000,00 динара, и потписати Анекс Уговора о употреби.
  • Захтев за добијање даљинског управљача подноси се у пословницама корисничког сервиса.
  • Уколико сте заинтересовани за коришћење услуге месечне претплате, захтев можете поднети овде.