Начини плаћања

Постоји неколико видова плаћања услуге паркирања у јавним гаражама и на паркиралиштима:
  1. ПО ЗАПОЧЕТОМ ЧАСУ
   1. Мобилном апликацијом за паркирање
   2. Коришћењем Припејд паркинг картице на улазним/излазним аутоматима
   3. Готовином на благајни или станици за плаћање
   4. Платним картицама на благајни или станици за плаћање
  2. ДНЕВНО ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ – представља повољнију цену паркирања; важи у свим јавним гаражама и на паркиралиштимa.
  3. ПОСЛОВНА ТАРИФА – врста месечне претплате која се примењује у гаражама „Масарикова”, „Зелени венац” и „Пионирски парк” и омогућава запосленима у центру града да паркирају своје возило по повољнијој цени.
  4. PARKING PASS КАРТИЦА – омогућава повољније паркирање и неограничени број улазака/излазака у јавне гаражe и паркиралиштa, у оквиру временског периода за који је картица купљена (1/3/7 дана)
  5. ЈЕДНОКРАТНО СЕДМОДНЕВНО ПАРКИРАЊЕ – постоји на паркиралишту „ВМА”. Корисник стиче право на плаћање и коришћење услуге седмодневног једнократног паркирања само уколико је возило непрекидно паркирано више од 78 часова и важи до истека 168 часа (свака недеља се исто обрачунава), након узимања улазне паркинг картице и уласка на паркиралиште.
  6. МЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА
    1. закуп паркинг места – подразумева резервацију једног одређеног паркинг места у гаражи, а према важећем ценовнику.
    2. претплата у гаражи – подразумева повољнију цену за месец дана паркирања у гаражи, где корисник може користити било које, за ту намену предвиђено, паркинг место.