Паркиралиште „Белвил”

Број тренутно слободних паркинг места: 415
Адреса: на углу улица Јурија Гагарина, Булевар Црвене армије и Марка Христића
Број паркинг места за аутомобиле: 426
 • за возила инвалида: 21
Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)
 • Паркирање се плаћа на станицама за плаћање.
Додатне информације:
Постоје две станице за плаћање – готовином и платним картицама.

Ценовник

Услуга Цена
За сваки започети час 70.00
Дневно једнократно паркирање 1000.00
Месечна претплата 00-24 часа 7000.00
Месечна претплата за путничка возила од 07 до 18 часова (осим недеље и у дане празника) 3500.00
Месечна претплата радним даном 17-08, викендом од петка у 17 до понедељка у 08 часова и у дане државних празника 00-24 часа 2000.00
Месечна претплата за путничка возила од 00 до 24 часова за станаре зграда оивичених улицама Јурија Гагарина, Булевар Црвене армије, Ђорђа Станојевића и Марка Христића 3500.00
Месечна претплата за путничка возила правних лица 00-24 часова (за паркирање 10 и више возила) 5600.00
Уколико сте заинтересовани за коришћење услуге месечне претплате, захтев можете поднети овде.
Напомене:
 • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или платном картицом, према важећем ценовнику;
 • На овом објекту постоји могућност коришћења Parking pass и припејд паркинг картице;
 • Услугу претплате физичка лица плаћају месечно или квартално, налогом за уплату, док правна лица плаћају квартално;
 • Паркирање изван уговореног термина месечне претплате се плаћа по цени започетог часа, према важећем ценовнику;
 • Корисник стиче право на коришћење услуге дневног једнократног паркирања након непрекидног паркирања возила у трајању од 14 часова;
 • Паркирање возила особа са инвалидитетом бесплатно је прва три часа, а након тог времена и лица са инвалидитетом плаћају паркирање по започетом часу;
 • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом часу, према важећем ценовнику;
 • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила;
 • Изгубљена или оштећена паркинг картица и оштећење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником.