Паркиралиште „Доњи град”

Број тренутно слободних паркинг места: 355
Адреса: Карађорђева 2-4
Број паркинг места за аутомобиле: 387
 • за возила инвалида: 6
 • породична паркинг места: 2
Радно време: 00-24 (365 дана годишње)
Додатне информације: Постоји светлећи инфо знак о броју слободних паркинг места.
Постоји лифт.

Ценовник

Услуга Цена
За сваки започети час 120.00
Дневно једнократно паркирање 1500.00
Месечна претплата радним даном 17-08, викендом од петка у 17 до понедељка у 08 часова и у дане државних празника 00-24 часа 3000.00
Месечна претплата 00-24 часа 8500.00
Месечна претплата 07-21 час 6000.00
Месечна претплата за путничка возила 00-24 часа – за станаре зграда оивичених улицама: Косанчићев венац (од Поп Лукине до Кнеза Симе Марковића), Кнеза Симе Марковића (од Париске до Поп Лукине), Поп Лукина (од Иван Бегове до Косанчићевог венца) 3000.00
Месечна претплата за путничка возила 00-24 часа – за станаре улица Карађорђева 1-11 и Париска 1-5 3000.00
Уколико сте заинтересовани за коришћење услуге месечне претплате, захтев можете поднети овде.
Напомене:
 • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
 • На овом објекту постоји могућност коришћења Parking pass и припејд паркинг картице;
 • Услугу претплате физичка лица плаћају месечно или квартално, налогом за уплату, док правна лица плаћају квартално;
 • Паркирање изван уговореног термина месечне претплате плаћа се по цени започетог часа, према важећем ценовнику;
 • Корисник стиче право на коришћење услуге дневног једнократног паркирања након непрекидног паркирања возила у трајању од 12 часова;
 • Паркирање возила особа са инвалидитетом бесплатно је прва три часа, а након тог времена и лица са инвалидитетом плаћају паркирање по започетом часу;
 • За возило које заузме два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом часу;
 • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила;
 • Изгубљена или оштећена претплатничка паркинг картице и оштешење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником;
 • На паркиралишту можете изнајмити кишобран, уз остављање депозита који износи 300,00 динара. Рок за враћање кишобрана је два дана, када Вам се, по констатовању исправности враћа и депозит;
 • На излазу паркиралишта постоји лифт, којим се можете спустити до шеталишта уз реку.