Паркиралиште „Капетанија”

Број тренутно слободних паркинг места: 0
Адреса: Кеј ослобођења 8
Број паркинг места за аутомобиле: 65
 • за возила инвалида: 1
Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)
Додатне информације: Постоји светлећи инфо знак о броју слободних паркинг места.

Ценовник

Услуга Цена
За започети час за путничка возила (до 8 седишта) 120.00
Дневно једнократно паркирање 1500.00
Месечнa претплaтa зa путничкa возилa 15-21 чaс (сa огрaниченим кaпaцитетом) 4000.00
Уколико сте заинтересовани за коришћење услуге месечне претплате, захтев можете поднети овде.
Напомене:
 • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
 • На овом објекту постоји могућност коришћења Parking pass и дебитне паркинг картице;
 • Услугу претплате физичка лица плаћају месечно или квартално, налогом за уплату, док правна лица плаћају квартално;
 • Паркирање изван уговореног термина месечне претплате се плаћа по цени започетог часа, према важећем ценовнику;
 • Корисник стиче право на коришћење услуге дневног једнократног паркирања након непрекидног паркирања возила у трајању од 12 часова;
 • Паркирање возила особа са инвалидитетом бесплатно је прва три часа, а након тог времена и лица са инвалидитетом плаћају паркирање по започетом часу.
 • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом часу, према важећем ценовнику.
 • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила.
 • Изгубљена или оштећена паркинг картица и оштећење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником.
 • На паркиралишту можете изнајмити кишобран, уз остављање депозита у износу од 300,00 динара. Рок за враћање кишобрана је два дана, када Вам се, по констатовању исправности враћа и депозит.