Паркиралиште „Сава центар”

Број тренутно слободних паркинг места: 319
Адреса: Милентија Поповића бр. 9
Број паркинг места за аутомобиле: 361
 • за возила инвалида: 1
Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)
Додатне информације: Постоје четири светлећа инфо знака о броју слободних паркинг места.
Постоји улаз из правца Аутопута (смер из Ниша), тј. Улице Владимира Поповића и два улаза из Улице Милентија Поповића.
Постоји станица за плаћање.

Сава центар 2

Адреса: Милентија Поповића бр. 7
Број паркинг места за аутомобиле: 186
Додатне информације: Укупан капацитет паркиралишта је резервисан за раднике банке Интеса.

Ценовник

Услуга Цена
За сваки започети час 70.00
Дневно једнократно паркирање 1000.00
Месечна претплата 00-24 часа 8500.00
Месечна претплата за путничка возила 07-20.30 часова 4500.00
Месечна претплата радним даном 17-08, викендом од петка у 17 до понедељка у 08 часова и у дане државних празника 00-24 часа 1500.00
Месечна претплата са резервисаним паркинг местима обезбеђеним стубићем 00-24 часа Р1-Р14 за путничка возила 5000.00
Месечна претплата за путничка возила од 00 до 24ч за станаре зграда оивичених Булеваром Михајла Пупина, Антифашистичке борбе, Милутина Миланковића, Милентија Поповића, Владимира Поповића, Арсенија Чарнојевића 2000.00
Месечна претплата за путничка возила правних лица 07-20.30 часова (за паркирање најмање 5, а највише 10 путничких возила) 4000.00
Месечна претплата за путничка возила правних лица 07-20.30 часа (за паркирање 11 до највише 19 возила) 3500.00
Месечна претплата за путничка возила од 07 - 20:30 - правним лицима (за паркирање 20 и више возила) 2500.00
Месечна претплата за путничка возила правних лица 00-24 часова (за паркирање најмање 5, а највише 10 возила) 7650.00
Месечна претплата за путничка возила правних лица 00-24 часова (за паркирање најмање 11 и више возила) 7000.00
Месечнa претплaтa зa путничкa возилa од 07:30 до 18 чaсовa (осим недеље и у дaне прaзникa) 3000.00
Уколико сте заинтересовани за коришћење услуге месечне претплате, захтев можете поднети овде.
Напомене:
 • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
 • На овом објекту постоји могућност коришћења Parking pass и припејд паркинг картице;
 • Услугу претплате физичка лица плаћају месечно или квартално, налогом за уплату, док правна лица плаћају квартално;
 • Месечну претплату за станаре, станари могу користити искључиво уколико имају пребивалиште у једној од наведених улица и аутомобил у свом власништву, што доказују личном картом и саобраћајном дозволом;
 • Паркирање изван уговореног термина месечне претплате се плаћа по цени започетог часа, према важећем ценовнику;
 • Корисник стиче право на коришћење услуге дневног једнократног паркирања након непрекидног паркирања возила у трајању од 14 часова;
 • Паркирање возила особа са инвалидитетом бесплатно је прва три часа, а након тог времена и лица са инвалидитетом плаћају паркирање по започетом часу;
 • Приликом закључења Уговора за месечну претплату у резервисаном простору обезбеђеним стубићем на обарање, потребно је упалтити износ од 5.000,00 РСД на име (обавезног) депозита за даљински управљач;
 • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом часу, према важећем ценовнику;
 • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила;
 • Изгубљена или оштећена паркинг картица и оштећење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником;
 • На паркиралишту можете изнајмити кишобран, уз остављање депозита у износу од 300,00 динара. Рок за враћање кишобрана је два дана, када Вам се, по констатовању исправности враћа и депозит;
 • На паркиралишту постоји систем Паркирај и бициклирај.