Паркиралиште „ВМА”

Број тренутно слободних паркинг места: 235
Адреса: Црнотравска 17
Број паркинг места за аутомобиле: 574
 • за возила инвалида: 20
Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)
Додатне информације: Постоји светлећи инфо знак о броју слободних паркинг места.
Постоји станица за плаћање.

Ценовник

Услуга Цена
За први започети час 45.00
Једнокрaтно седмодневно пaркирaње 3500.00
Напомена:
 • Услуга паркирања је бесплатна за све кориснике за задржавање до 30 минута;
 • Паркирање возила особа са инвалидитетом бесплатно је првих 8 часова;
 • Услуга једнократног седмодневног паркирања пријављује се и плаћа готовински у року од 24 часа од уласка на паркиралиште. За возило које прекорачи једнократно седмодневно паркирање , доплата се врши по цени започетог часа паркирања, према важећем ценовнику;
 • Возило које напусти паркиралиште пре истека једнократног седмодневног паркирања, не стиче право да неискоришћено време користи накнадно и не оставарује право на повраћај разлике у новцу;
 • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом сату;
 • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
 • На овом објекту постоји могућност коришћења Parking pass и дебитне паркинг картице;
 • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом часу, према важећем ценовнику;
 • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила;
 • На паркиралишту можете изнајмити кишобран, уз остављање депозита у износу од 300,00 динара. Рок за враћање кишобрана је два дана, када Вам се, по констатовању исправности враћа и депозит.