Паркиралиште „Ада Циганлија”

Број тренутно слободних паркинг места: 1175
Адреса: Ада Циганлија бб
Број паркинг места за аутомобиле: 1175
 • за возила инвалида: 5
 • породична и паркинг места за труднице: 6
Спратност: Пр + 1
Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)
Додатне информације: Имплементиран је фаст парк систем
Постоје два светлећа инфо знака о броју слободних паркинг места.

Ценовник

Услуга Цена
Једнократно - дневно паркирање за моторна возила 150.00
Месечна претплата за путничка возила 00-24 часа 2000.00
Уколико сте заинтересовани за коришћење услуге месечне претплате, захтев можете поднети овде.
Напомене:
 • Услуга паркирања плаћа се на целодневном нивоу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
 • На овом објекту постоји могућност коришћења Parking pass картице;
 • Услугу претплате физичка лица плаћају месечно или квартално, налогом за уплату, док правна лица плаћају квартално;
 • Паркирање возила особа са инвалидитетом је бесплатно;
 • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена једнократног дневног паркирања;
 • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила, према важећем ценовнику;
 • Изгубљена или оштећена паркинг картица и оштећење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником;
 • На паркиралишту можете изнајмити кишобран уз остављање депозита који износи 300,00 динара. Рок за враћање кишобрана је два дана, када Вам се, по констатовању исправности враћа и депозит;
 • На паркиралишту постоји систем Паркирај и бициклирај.