Паркиралиште „Карађорђева”

Адреса: Карађорђева бр. 87
Број паркинг места за аутомобиле: 40
  • за возила инвалида: 1
Спратност: Пр
Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)

Ценовник

Услуга Цена
За сваки започети час 90.00
Напомене:
  • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
  • Паркирање возила особа са инвалидитетом бесплатно је прва три часа, а након тог времена и лица са инвалидитетом плаћају паркирање по започетом часу;
  • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом часу, према важећем ценовнику;
  • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила;
  • Изгубљена или оштећена паркинг картица и оштећење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником.