Паркиралиште „Милан Гале Мушкатировић”

Број тренутно слободних паркинг места: 0
Адреса: Тадеуша Кошћушка 63
Број паркинг места за аутомобиле: 302
 • за возила инвалида: 1
 • породична паркинг места: 1
Број паркинг места за аутобусе: 9
Радно време: 00-24
Додатне информације: Постоји светлећи инфо знак о броју паркинг места.

Ценовник

Услуга Цена
За започети час за путничка возила (до 8 седишта) 60.00
За започети час за аутобусе 180.00
Дневно једнократно паркирање за путничко возило (до 8 седишта) 1000.00
Месечна претплата 00-24 часа 7000.00
Месечна претплата радним даном 17-08, викендом од петка у 17 до понедељка у 08 часова и у дане државних празника 00-24 часа 1500.00
Месечна претплата за станаре Улице Тадеуша Кошћушка од броја 66 до 96 2500.00
Уколико сте заинтересовани за коришћење услуге месечне претплате, захтев можете поднети овде.
Напомене:
 • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
 • На овом објекту постоји могућност коришћења Parking pass и припејд паркинг картице;
 • Услугу претплате физичка лица плаћају месечно или квартално, налогом за уплату, док правна лица плаћају квартално;
 • Месечну претплату за станаре, станари могу користити искључиво уколико имају пребивалиште у једној од наведених улица и аутомобил у свом власништву, што доказују личном картом и саобраћајном дозволом;
 • Паркирање изван уговореног термина месечне претплате се плаћа по цени започетог часа, према важећем ценовнику;
 • Корисник стиче право на коришћење услуге дневног једнократног паркирања након непрекидног паркирања возила у трајању од 16 часова;
 • Паркирање возила особа са инвалидитетом бесплатно је прва три часа, а након тог времена и лица са инвалидитетом плаћају паркирање по започетом часу;
 • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом часу, према важећем ценовнику;
 • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила;
 • Изгубљена или оштећена паркинг картица и оштећење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником;
 • На паркиралишту можете изнајмити кишобран, уз остављање депозита у износу од 300,00 динара. Рок за враћање кишобрана је два дана, када Вам се, по констатовању исправности враћа и депозит;
 • На паркиралишту постоји систем Паркирај и бициклирај.