Паркиралиште „Чукарица”

Број тренутно слободних паркинг места: 66
Адреса: Шумадијски трг, испред СО Чукарица
Број паркинг места за аутомобиле: 78
  • за возила инвалида: 1
Спратност: Пр+1
Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)
Додатне информације: у зимском периоду греје се улазно – силазна рампа.

Ценовник

Услуга Цена
За сваки започети час 70.00
Дневно једнократно паркирање 1000.00
Месечна претплата радним даном 15-08 часова, викендом од петка у 15 до понедељка у 08 часова и празником 4000.00
Уколико сте заинтересовани за коришћење услуге месечне претплате, захтев можете поднети овде.
Напомене:
  • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
  • На овом објекту постоји могућност коришћења Parking pass и припејд паркинг картице;
  • Услугу претплате физичка лица плаћају месечно или квартално, налогом за уплату, док правна лица плаћају квартално;
  • Паркирање изван уговореног термина месечне претплате се плаћа по цени започетог часа, према важећем ценовнику;
  • Корисник стиче право на коришћење услуге дневног једнократног паркирања након непрекидног паркирања возила у трајању од 14 часова;
  • Паркирање возила особа са инвалидитетом бесплатно је прва три часа, а након тог времена и лица са инвалидитетом плаћају паркирање по започетом часу;
  • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом часу, према важећем ценовнику;
  • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила;
  • Изгубљена или оштећена паркинг картица и оштећење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником.