Паркиралиште „Нови Београд”

Број тренутно слободних паркинг места: 121
Адреса: Булевар Михајла Пупина бр. 167, испред СО Нови Београд
Број паркинг места за аутомобиле: 122
 • за возила инвалида: 1
Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)
 • Радно време благајне: радним данима 8-16 часова. Ван радног времена благајне, паркирање се плаћа на станици за плаћање.
Додатне информације:
Постоји станица за плаћање платним картицама.

Ценовник

Услуга Цена
За сваки започети час 70.00
Дневно једнократно паркирање 1000.00
Месечна претплата 07-21 час 5000.00
Уколико сте заинтересовани за коришћење услуге месечне претплате, захтев можете поднети овде.
Напомене:
 • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
 • На овом објекту постоји могућност коришћења Parking pass и припејд паркинг картице. Parking pass и припејд паркинг картицe могу се купити искључиво у току радног времена благајне.
 • Услугу претплате физичка лица плаћају месечно или квартално, налогом за уплату, док правна лица плаћају квартално;
 • Паркирање изван уговореног термина месечне претплате се плаћа по цени започетог часа, према важећем ценовнику;
 • Корисник стиче право на коришћење услуге дневног једнократног паркирања након непрекидног паркирања возила у трајању од 14 часова;
 • Паркирање возила особа са инвалидитетом бесплатно је прва три часа, а након тог времена и лица са инвалидитетом плаћају паркирање по започетом часу;
 • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом часу, према важећем ценовнику;
 • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила;
 • Изгубљена или оштећена паркинг картица и оштећење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником.