Паркиралиште „Вишка”

Број тренутно слободних паркинг места: 34
Адреса: Максима Горког бр. 2, испред СО Врачар
Број паркинг места за аутомобиле: 48
  • за возила инвалида: 1
Спратност: Пр
Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)

Ценовник

Услуга Цена
За сваки започети час 100.00
Дневно једнократно паркирање 1500.00
Месечна претплата за путничка возила правних лица са седиштем у кругу паркиралишта (у Курсулиној улици 38-42) од 00-24 часа 8400.00
Месечна претплата за путничка возила 00-24 часа 14000.00
Месечна претплата радним даном 17-08, викендом од петка у 17 до понедељка у 08 часова и у дане државних празника 00-24 часа 5000.00
Уколико сте заинтересовани за коришћење услуге месечне претплате, захтев можете поднети овде.  
Напомене:
  • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
  • На овом објекту постоји могућност коришћења Parking pass и припејд паркинг картице;
  • Услугу претплате физичка лица плаћају месечно или квартално, налогом за уплату, док правна лица плаћају квартално;
  • Паркирање изван уговореног термина месечне претплате се плаћа по цени започетог часа, према важећем ценовнику;
  • Корисник стиче право на коришћење услуге дневног једнократног паркирања након непрекидног паркирања возила у трајању од 15 часова;
  • Паркирање возила особа са инвалидитетом бесплатно је прва три часа, а након тог времена и лица са инвалидитетом плаћају паркирање по започетом часу;
  • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом часу, према важећем ценовнику;
  • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила;
  • Изгубљена или оштећена паркинг картица и оштећење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником.