Javna nabavka građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-11-R-00/19

Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 21.08.2019. godine.
Rok za podnošenje ponuda: 20.09.2019. godine, 11.00 časova.
Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2.
Ovde možete preuzeti dokumenta:
word-icon1Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 21.08.2019. godine
word-icon1Konkursna dokumentacija Objavljeno 21.08.2019. godine
word-icon1Odluka o priznavanju kvalifikacije Objavljeno 25.09.2019. godine
word-icon1Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije Objavljeno 08.10.2019. godine
word-icon1Poziv za podnošenje ponuda – Druga faza, 1. put Objavljeno 25.11.2019. godine
word-icon1Odluka o dodeli ugovora – Druga faza, 1. put Objavljeno 05.12.2019. godine
word-icon1Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Druga faza, 1. put Objavljeno 18.12.2019. godine
word-icon1Poziv za podnošenje ponuda – Druga faza, 2. put Objavljeno 19.02.2020. godine
word-icon1Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 05.03.2020. godine
word-icon1Obaveštenje o zaključenom ugovoru Objavljeno 18.03.2020. godine
image_printŠtampaj