Javna nabavka radova na tekućem održavanju poslovnog objekta Ulazna partija u kompleksu Međunarodni terminal u Bloku 43, broj VN-14-R-50/19

Javna nabavka radova na tekućem održavanju poslovnog objekta Ulazna partija u kompleksu Međunarodni terminal u Bloku 43, broj VN-14-R-50/19


Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 05.11.2019. godine.

Rok za podnošenje ponuda: 05.12.2019. godine, 11.00 časova.

Novi rok za podnošenje ponuda: 09.12.2019. godine, 11.00 časova.

Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981.

Ovde možete preuzeti dokumenta:
word-icon1Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 05.11.2019. godine
word-icon1Konkursna dokumentacija Objavljeno 05.11.2019. godine
word-icon1Izmenjena konkursna dokumentacija Objavljeno 02.12.2019. godine
word-icon1Obaveštenje o produženju roka Objavljeno 02.12.2019. godine
word-icon1Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 13.12.2019. godine
word-icon1Obaveštenje o zaključenom ugovoru Objavljeno 19.12.2019. godine