Javna nabavka radova na izgradnji objekata B, C, D – prošireni Međunarodni terminal, sa uslugom izrade tehničke dokumentacije, broj VN-01-R-00/20

Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 20.01.2020. godine.
Rok za podnošenje ponuda: 19.02.2020. godine, 11.00 časova.
Novi rok za podnošenje ponuda: 21.02.2020. godine, 11.00 časova.
Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233667
Ovde možete preuzeti dokumenta:
word-icon1Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 20.01.2020. godine
word-icon1Кonkursna dokumentacija Objavljeno 20.01.2020. godine
word-icon1Dodatno pojašnjenje br. 1 Objavljeno 28.01.2020. godine
word-icon1Dodatno pojašnjenje br. 2 Objavljeno 28.01.2020. godine
word-icon1Izmenjena konkursna dokumentacija Objavljeno 28.01.2020. godine
word-icon1Dodatno pojašnjenje br. 3 Objavljeno 03.02.2020. godine
word-icon1Druga izmena konkursne dokumentacije Objavljeno 03.02.2020. godine
word-icon1Dodatno pojašnjenje br. 4 Objavljeno 18.02.2020. godine
word-icon1Dodatno pojašnjenje br. 5 Objavljeno 18.02.2020. godine
word-icon1Dodatno pojašnjenje br. 6 Objavljeno 18.02.2020. godine
word-icon1Dodatno pojašnjenje br. 7 Objavljeno 18.02.2020. godine
word-icon1Dodatno pojašnjenje br. 7a Objavljeno 18.02.2020. godine
word-icon1Dodatno pojašnjenje br. 8 Objavljeno 18.02.2020. godine
word-icon1Dodatno pojašnjenje br. 9 Objavljeno 18.02.2020. godine
word-icon1Dodatno pojašnjenje br. 10 Objavljeno 18.02.2020. godine
word-icon1Treća izmena konkursne dokumentacije Objavljeno 18.02.2020. godine
word-icon1Obaveštenje o produženju roka Objavljeno 18.02.2020. godine
word-icon1Dodatno pojašnjenje br. 11 Objavljeno 20.02.2020. godine
word-icon1Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 09.03.2020. godine
word-icon1Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Objavljeno 23.03.2020. godine
word-icon1Obaveštenje o zaključenom ugovoru Objavljeno 29.05.2020. godine
image_printŠtampaj