Predlog preporuka za ponašanje zaposlenih u cilju ograničavanja širenja epidemije

U skladu sa usvojenim preporukama sa prve i druge telefonske sednice Gradskog štaba za vanredne situacije, održane 11. i 12.03.2020. godine

  1. Preporučuje se svim zaposlenima da se pridržavaju preporuka GŠ za vanredne situacije, usvojenih na 1. i 2. sednici i to:
  • održavanje lične higijene i higijene radnog prostora i

  • redovno – svakodnevno praćenje sredstava javnog informisanja i informacija i preporuka izdatih od strane zvaničnih institucija, te izbegavanje kreiranja i distribucije neformalnih i neproverenih informacija.

2. Nalaže se Službi za unutrašnju kontrolu, PPZ, BZR i FTO da:

  • pojača mere dezinfekcije i higijene prostora (dezinfekcija kvaka, vrata, radnih površina, toaleta, telefona – mobilnih i fiksnih), kao i da uvede korišćenje dezinfekcionih sredstava za čišćenje radnih prostorija preduzeća;

  • postavi dezinfekciona sredstva za ruke na ulazima u objekte preduzeća i pored liftova;

  • obezbedi dezinfekciona sredstva za ruke za zaposlene koji rade sa strankama, kao i da obezbedi druga zaštitna sredstva.

Osim ovih mera JКP „Parking servis“ je do daljnjeg, u skladu sa preporukama za ponašanje zaposlenih u cilju ograničavanja širenja epidemije, obustavio izvođenje edukativnih predavanja o saobraćaju đacima prvacima u okviru akcije „Đaci vas mole, usporite pored škole“.

image_printŠtampaj