Javna nabavka usluge redovne kontrole i servis PP opreme i sistema, broj MV-07-U-00/20

Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 08.05.2020. godine.
Rok za podnošenje ponuda: 18.05.2020. godine, 11.00 časova.
Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=240666
Ovde možete preuzeti dokumenta:
word-icon1Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 08.05.2020. godine
word-icon1Кonkursna dokumentacija Objavljeno 08.05.2020. godine
word-icon1Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 26.05.2020. godine
image_printŠtampaj