Zdravlje na prvom mestu

U cilju zaštite zdravlja, smanjenja kontakata i što kraćeg zadržavanja u objektima JKP „Parking servis“, ovo preduzeće postavilo je table obaveštenja, koje podsećaju korisnike da je zdravlje na prvom mestu i da primenjuju preporučene mere predostrožnosti. „Parking servis“ je zbog pandemije kontakte zaposlenih sa korisnicima sveo na najmanju moguću meru i uveo brojne savremene vidove komunikacije, kao što su beskontaktno i elektronsko plaćanje parkiranja.

Oko 150 tabli obaveštenja na objektima kojima upravlja JKP „Parking servis“, podsećaju građane da drže preporučenu distancu od 2m, kao i da nose zaštitnu opremu u vidu maski i rukavica i time zaštite svoje i tuđe živote. Preduzeće je u garažama i na parkiralištima postavilo veći broj stanica za beskontaktno plaćanje. Građanima se preporučuje plaćanje parkiranja putem pripejd ili „parking pass“ kartica koje omogućavaju vozačima da jednostavno ulaze i izlaze sa parking objekata, bez obaveze da na blagajnama i naplatnim stanicama plaćaju parkiranje. Korišćenje jedne od ponuđenih opcija plaćanja umesto gotovine, svodi rizik od zaraze na minimum, jer korisnici ne dolaze u kontakt sa inkasantima.

„Parking servis“ podseća korisnike da zahteve za pretplatu i reklamacije mogu da popune na sajtu ovog preduzeća, bez odlaska u poslovnice Korisničkog servisa. Pretplatnicima koji imaju mesečne karte za parkiranje u zonama, kao i korisnicima koji izmiruju svoje obaveze prema ovom preduzeću, preporučuje se elektronsko plaćanje.

„Parking servis“ primenjuje preporuke Vlade Republike Srbije i Uprave grada Beograda u vezi sa zaštitom i prevencijom od zaraze korona virusom, kako svojih zaposlenih, tako i korisnika usluga i apeluje na svest građana, naglašavajući da je zdravlje na prvom mestu.

image_printŠtampaj