„Parking servis“ posluje po standardu ISO/IEC 27001:2013

JKP „Parking servis“ Beograd uspešno je završilo sertifikacionu proveru poslovanja po standardu ISO/IEC 27001:2013, Sistem menadžmenta zaštite i bezbednosti informacija.

Poštovanjem principa ovog standarda, Preduzeće pruža uverenje da se prema informacijama postupa odgovorno i da se one koriste i distribuiraju profesionalno i sigurno.

Ispunjenje zahteva ovog međunarodnog standarda obezbeđuje smanjenje rizika od oštećenja i gubitka informacija, a takođe i stvara veće poverenje korisnika, zaposlenih, saradnika, institucija i svih zainteresovanih strana, zbog znanja da su njihovi podaci bezbedni. Primena ovog standarda garantuje i postojanje odgovornosti za bezbednost informacija od strane svih i na svim nivoima u organizaciji.

Vodeća svetska organizacija za kontrolisanje, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju SGS sprovela je sertifikacionu proveru u JKP „Parking servis“. Po sprovođenju provere konstatovano je da su u ovom preduzeću svi zahtevi standarda ispunjeni i da nema ni malih ni velikih neusaglašenosti.

Poslujući u skladu sa standardom ISO/IEC 27001:2013, „Parking servis“ neprestano radi na poboljšanju Sistema menadžmenta bezbednošću informacija, utvrđivanju rizika i ciljeva, kao i mera za otklanjanje uočenih neusaglašenosti.

„Parking servis“ posebnu pažnju poklanja podizanju svesti zaposlenih o značaju bezbednosti informacija i to kroz obuku, stručna usavršavanja i kvalitetno i blagovremeno informisanje.

image_printŠtampaj