JКP „PARКING SERVIS“ BEOGRAD
Beograd, Кneza Višeslava br. 27
upućuje
J A V N I P O Z I V
SOPSTVENICIMA VOZILA

Predmet poziva je skup od 172 vozila, koja su kao havarisana, kao vozila iz saobraćajnih nezgoda i prekršaja, uklonjena sa javnih površina angažovanjem tehničkih sredstava Preduzeća po nalozima nadležnih organa i smeštena na objekte za tu namenu na Adi Ciganliji, u Brodarskoj ulici, na Starom sajmištu i u garaži u Ulici Mileve Marić Ajnštajn na Novom Beogradu i to: 155 putničkih motornih vozila, 6 teretnih motornih vozila i 11 motocikala.

Ukoliko se na spisku nalazi vozilo čiji ste vlasnik ili korisnik po ovlašćenju o upravljanju ili ugovoru o korišćenju i raspolaganju vozilom, isto možete pogledati radnim danima i subotom od 09 do 14 časova, počev od 13.11.2020. godine do 20.11.2020. godine i preuzeti po prethodno izmirenim troškovima, koje je Preduzeće imalo ovim povodom. U protivnom, po isteku navedenog roka, nepreuzeta vozila će se smatrati napuštenim i kao „otpadna“ izložiti javnoj prodaji.

Sve informacije o ovim vozilima sopstvenici mogu dobiti na broj telefona 011/301-70-70, svakog radnog dana od 09 do 14 časova.

Služba za eksploataciju vozila

Spisak vozila možete pogledati OVDE.
image_printŠtampaj