Briga za zdravlje zaposlenih i životnu sredinu

JKP „Parking servis“ Beograd je uspešno završilo resertifikacionu proveru sa migracijom prema zahtevima standarda ISO 45001:2018, Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu i nadzornu proveru prema zahtevima standarda ISO 14001:2015, Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine.

Sertifikaciona-proveraZaposleni su jedna od najznačajnijih zainteresovanih strana i Preduzeće, kroz različite programe, pokazuje interesovanje za ispunjenje njihovih zahteva. Briga o bezbednosti i zdravlju na radu je primarni cilj Preduzeća. Ispunjenjem zahteva standarda ISO 45001 Preduzeće je identifikovalo rizike po bezbednost i zdravlje na radu i prilike za poboljšanje uslova rada.

Svakodnevno se vrše obuke i informisanje zaposlenih, sa ciljem podizanja svesti o značaju bezbednosti i zaštite zdravlja na radu. Uspešno realizovana resertifikaciona provera je ujedno potvrda da su aktivnosti, koje „Parking servis“ preduzima, primer dobre prakse, koja će se nastaviti.

Osim ulaganja u bezbednost i zdravlje zaposlenih, Preduzeće se godinama unazad trudi da posluje odgovorno i u skladu sa ekološkim principima. Neprimereno postupanje prema životnoj sredini navelo je društveno-odgovorne kompanije, među kojima je i „Parking servis“, da usvoji sistematičan pristup menadžmentu životnom sredinom i na taj način doprinese višem stepenu održivosti životne sredine.

image_printŠtampaj