Parkiraj i recikliraj

Parkiraj i recikliraj

JKP „Parking servis” primenjuje sistematičan pristup menadžmentu životnom sredinom i doprinosi njenom višem stepenu održivosti

Na parking objektima kojima Preduzeće upravlja, kao i u Direkciji, 2017. godine su postavljene kante za razvrstavanje otpada. Postavljeno je ukupno 140 kanti za sakupljanje papira, stakla i plastike, koji se posle recikliraju.

„Parking servis” se 2017. godine, priključio i akciji „Čep za hendikep” koja ima za cilj recikliranje čepova (od pakovanja vode, soka, jogurta). Sredstva od prodaje namenjena su za kupovinu ortopedskih pomagala, koja će doprineti da osobe sa invaliditetom imaju kvalitetniji i aktivniji život. Tokom godine, preduzeće je prikupilo preko 100 kg čepova.

Pozivamo korisnike usluge parkiranja na objektima „Parking servis”-a da se pridruže našim akcijama, kako bi zajedno pokazali društvenu odgovornost i pomogli onima kojima je pomoć neophodna!