Javna nabavka nabavke, ugradnje, servisa i održavanje GPS uređaja, broj MV-03-D-00/20

Javna nabavka nabavke, ugradnje, servisa i održavanje GPS uređaja, broj MV-03-D-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 23.01.2020. godine. Rok za podnošenje ponuda: 03.02.2020. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 23.01.2020. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 23.01.2020. godine Dodatno pojašnjenje br. 1 Objavljeno 24.01.2020. godine Izmenjena konkursna dokumentacija Objavljeno 24.01.2020. godine Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 10.02.2020. godine Obaveštenje o zaključenom ugovoru Objavljeno 24.02.2020….
Датум: 23.1.2020| Категорија: Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za poslovni objekat preduzeća, broj VN-03-U-00/20

Javna nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za poslovni objekat preduzeća, broj VN-03-U-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 22.01.2020. godine. Rok za podnošenje ponuda: 21.02.2020. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 22.01.2020. godine Кonkursna dokumentacija Objavljeno 22.01.2020. godine Dodatno pojašnjenje br. 1 Objavljeno 14.02.2020. godine Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 06.03.2020. godine Obaveštenje o zaključenom ugovoru Objavljeno 20.05.2020. godine
Датум: 22.1.2020| Категорија: Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga vršenja stručnog nadzora nad radovima na izgradnji objekata u bloku 42, broj VN-02-U-00/20

Javna nabavka usluga vršenja stručnog nadzora nad radovima na izgradnji objekata u bloku 42, broj VN-02-U-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 21.01.2020. godine. Rok za podnošenje ponuda: 20.02.2020. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=234725 Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 21.01.2020. godine Кonkursna dokumentacija Objavljeno 21.01.2020. godine Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 03.03.2020. godine Obaveštenje o zaključenom ugovoru Objavljeno 16.03.2020. godine
Датум: 21.1.2020| Категорија: Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka dobara za nadogradnju kontolno operativnog centra, broj VN-01-D-00/20

Javna nabavka dobara za nadogradnju kontolno operativnog centra, broj VN-01-D-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 21.01.2020. godine. Rok za podnošenje ponuda: 20.02.2020. godine, 11.00 časova. Novi rok za podnošenje ponuda: 21.02.2020. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 21.01.2020. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 21.01.2020. godine Izmenjena konkursna dokumentacija Objavljeno 12.02.2020. godine Obaveštenje o produženju roka Objavljeno 12.02.2020. godine Odluka o obustavi postupka Objavljeno…
Датум: 21.1.2020| Категорија: Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka radova na izgradnji objekata B, C, D – prošireni Međunarodni terminal, sa uslugom izrade tehničke dokumentacije, broj VN-01-R-00/20

Javna nabavka radova na izgradnji objekata B, C, D – prošireni Međunarodni terminal, sa uslugom izrade tehničke dokumentacije, broj VN-01-R-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 20.01.2020. godine. Rok za podnošenje ponuda: 19.02.2020. godine, 11.00 časova. Novi rok za podnošenje ponuda: 21.02.2020. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233667 Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 20.01.2020. godine Кonkursna dokumentacija Objavljeno 20.01.2020. godine Dodatno pojašnjenje br….
Датум: 20.1.2020| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka usluge održavanja sistema kontrole ulaza i izlaza u garažama, na parkiralištima i pešačkoj zoni, broj VN-01-U-40/20

Javna nabavka usluge održavanja sistema kontrole ulaza i izlaza u garažama, na parkiralištima i pešačkoj zoni, broj VN-01-U-40/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 06.01.2020. godine. Rok za podnošenje ponuda: 05.02.2020. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233667 Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 06.01.2020. godine Кonkursna dokumentacija Objavljeno 06.01.2020. godine Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 10.02.2020. godine Obaveštenje o zaključenom ugovoru Objavljeno 19.02.2020. godine
Датум: 6.1.2020| Категорија: Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka prsluka za akciju „Đaci vas mole, usporite pored škole“, broj MV-02-D-00/20

Javna nabavka prsluka za akciju „Đaci vas mole, usporite pored škole“, broj MV-02-D-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 03.01.2020. godine. Rok za podnošenje ponuda: 13.01.2020. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 03.01.2020. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 03.01.2020. godine Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 17.01.2020. godine Obaveštenje o zaključenom ugovoru Objavljeno 30.01.2020. godine
Датум: 3.1.2020| Категорија: Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka građevinskog materijala, broj MV-01-D-00/20

Javna nabavka građevinskog materijala, broj MV-01-D-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 03.01.2020. godine. Rok za podnošenje ponuda: 15.01.2020. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 03.01.2020. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 03.01.2020. godine Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 21.01.2020. godine Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1 Objavljeno 12.02.2020. godine Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2 Objavljeno 12.02.2020. godine
Датум: 3.1.2020| Категорија: Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka usluga servisiranja elektronske opreme i sklopova sa isporukom i ugradnjom rezervnih delova, broj MV-01-U-60/20

Javna nabavka usluga servisiranja elektronske opreme i sklopova sa isporukom i ugradnjom rezervnih delova, broj MV-01-U-60/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 03.01.2020. godine. Rok za podnošenje ponuda: 14.01.2020. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 03.01.2020. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 03.01.2020. godine Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 21.01.2020. godine Obaveštenje o zaključenom ugovoru Objavljeno 04.02.2020. godine
Датум: 3.1.2020| Категорија: Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge održavanja računarske mreže, aktivne opreme i serverske infrastrukture na svim objektima preduzeća, broj MV-23-U-00/19

Javna nabavka usluge održavanja računarske mreže, aktivne opreme i serverske infrastrukture na svim objektima preduzeća, broj MV-23-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 30.12.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 10.01.2020. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 30.12.2019. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 30.12.2019. godine Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 17.01.2020. godine Obaveštenje o zaključenom ugovoru Objavljeno 24.01.2020. godine
Датум: 30.12.2019| Категорија: Javne nabavke, Usluge|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon