Javna nabavka Radovi na proširenju kapaciteta skladištenja goriva za potrebe grejanja na teretnom terminalu sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-10-R-50/19

Javna nabavka Radovi na proširenju kapaciteta skladištenja goriva za potrebe grejanja na teretnom terminalu sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-10-R-50/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 11.10.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 12.11.2019. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=227281. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 11.10.2019. godine Кonkursna dokumentacija Objavljeno 11.10.2019. godine
Датум: 11.10.2019| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na proširenju postojećih i izgradnji novih kapaciteta na Međunarodnom terminalu u Bloku 42, broj VN-12-R-40/19

Javna nabavka radova na proširenju postojećih i izgradnji novih kapaciteta na Međunarodnom terminalu u Bloku 42, broj VN-12-R-40/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 30.08.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 30.09.2019. godine, 11.00 časova. Novi rok za podnošenje ponuda: 04.10.2019. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 30.08.2019. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 30.08.2019. godine Dodatno pojašnjenje br. 1 Objavljeno 23.09.2019….
Датум: 30.8.2019| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-11-R-00/19

Javna nabavka građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-11-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 21.08.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 20.09.2019. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 21.08.2019. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 21.08.2019. godine Odluka o priznavanju kvalifikacije Objavljeno 25.09.2019. godine Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije Objavljeno 08.10.2019. godine
Датум: 21.8.2019| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na izgradnji parkirališta Novi Beograd sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-09-R-40/19

Javna nabavka radova na izgradnji parkirališta Novi Beograd sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-09-R-40/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 11.07.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 12.08.2019. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 11.07.2019. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 11.07.2019. godine Izmenjena konkursna dokumentacija Objavljeno 29.07.2019. godine Dodatno pojašnjenje br. 1 Objavljeno 01.08.2019. godine Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 19.08.2019. godine Obaveštenje o…
Датум: 11.7.2019| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavku građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-08-R-00/19

Javna nabavku građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-08-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 06.06.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 08.07.2019. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 06.06.2019. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 06.06.2019. godine Odluka o obustavi postupka Objavljeno 15.07.2019. godine Obaveštenje o obustavi postupka Objavljeno 26.07.2019. godine
Датум: 6.6.2019| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova – Zamena dotrajale hidrantske i sprinkler mreže u garažama, zamena hidrantskih ventila sa jednoručnim, zamena dotrajalih hidrantskih ormana sa inoks ormanima, broj VN-07-R-40/19

Javna nabavka radova – Zamena dotrajale hidrantske i sprinkler mreže u garažama, zamena hidrantskih ventila sa jednoručnim, zamena dotrajalih hidrantskih ormana sa inoks ormanima, broj VN-07-R-40/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 05.06.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 05.07.2019. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 05.06.2019. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 05.06.2019. godine Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 11.07.2019….
Датум: 5.6.2019| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na uređenju prostora radi formiranja kontrolno operativnog centra u garaži „Masarikova“, broj VN-06-R-00/19

Javna nabavka radova na uređenju prostora radi formiranja kontrolno operativnog centra u garaži „Masarikova“, broj VN-06-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 21.05.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 20.06.2019. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 21.05.2019. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 21.05.2019. godine Izmenjena konkursna dokumentacija Objavljeno 06.06.2019. godine Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 24.06.2019. godine Obaveštenje o zaključenom ugovoru Objavljeno 25.06.2019. godine
Датум: 21.5.2019| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na rekonstrukciji sprinkler stanice na bloku 43, broj VN-05-R-50/19

Javna nabavka radova na rekonstrukciji sprinkler stanice na bloku 43, broj VN-05-R-50/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 19.04.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 20.05.2019. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213492. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 19.04.2019. godine Кonkursna dokumentacija Objavljeno 19.04.2019. godine Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 23.05.2019. godine Obaveštenje o zaključenom ugovoru Objavljeno 30.05.2019. godine
Датум: 19.4.2019| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na povezivanju sistema za praćenje slobodnih parking mesta na električnu mrežu, broj MV-01-R-80/19

Javna nabavka radova na povezivanju sistema za praćenje slobodnih parking mesta na električnu mrežu, broj MV-01-R-80/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 11.04.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 22.04.2019. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 11.04.2019. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 11.04.2019. godine Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 25.04.2019. godine Obaveštenje o zaključenom ugovoru Objavljeno 10.05.2019. godine
Датум: 11.4.2019| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na vodovodu i kanalizaciji u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-04-R-00/19

Javna nabavka radova na vodovodu i kanalizaciji u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-04-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 20.03.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 19.04.2019. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 20.03.2019. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 20.03.2019. godine Odluka o priznavanju kvalifikacije Objavljeno 14.05.2019. godine
Датум: 20.3.2019| Категорија: Javne nabavke, Radovi|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon