Javna nabavka radova na tekućem – investicionom održavanju objekata garaža, broj VN-01-R-40/19

Javna nabavka radova na tekućem – investicionom održavanju objekata garaža, broj VN-01-R-40/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 04.01.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 04.02.2019. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 04.01.2019. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 04.01.2019. godine
Датум: 4.1.2019| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na tekućem – investicionom održavanju garaža, broj VN-12-R-40/18

Javna nabavka radova na tekućem – investicionom održavanju garaža, broj VN-12-R-40/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 03.01.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 18.01.2019. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 03.01.2019. godine Кonkursna dokumentacija Objavljeno 03.01.2019. godine
Датум: 3.1.2019| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na postavljanju i povezivanju optičke mreže na 19 lokacija u preduzeću, broj VN-11-R-00/18

Javna nabavka radova na postavljanju i povezivanju optičke mreže na 19 lokacija u preduzeću, broj VN-11-R-00/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 28.12.2018. godine. Rok za podnošenje ponuda: 01.02.2019. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 28.12.2018. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 28.12.2018. godine
Датум: 28.12.2018| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na adaptaciji carinskih i magacinskih prostorija na Međunarodnom terminalu kompleksa JKP „Parking servis”, broj VN-10-R-00/18

Javna nabavka radova na adaptaciji carinskih i magacinskih prostorija na Međunarodnom terminalu kompleksa JKP „Parking servis”, broj VN-10-R-00/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 27.12.2018. godine. Rok za podnošenje ponuda: 11.01.2019. godine, 11.00 časova. Novi rok za podnošenje ponuda: 14.01.2019. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 27.12.2018. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 27.12.2018. godine Dodatno pojašnjenje br. 1 Objavljeno 09.01.2019….
Датум: 27.12.2018| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na adaptaciji kancelarija službe za investicije i izgradnju, broj VN-08-R-00/18

Javna nabavka radova na adaptaciji kancelarija službe za investicije i izgradnju, broj VN-08-R-00/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 05.11.2018. godine. Rok za podnošenje ponuda: 05.12.2018. godine, 11.00 časova. Novi rok za podnošenje ponuda: 12.12.2018. godine, 11.00 časova. Novi rok za podnošenje ponuda: 13.12.2018. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 05.11.2018. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 05.11.2018. godine Dodatno pojašnjenje…
Датум: 5.11.2018| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna za nabavku elektro radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objakata u prvoj fazi kvalifikacionog postupka, broj VN-09-R-00/18

Javna za nabavku elektro radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objakata u prvoj fazi kvalifikacionog postupka, broj VN-09-R-00/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje prijava: 09.10.2018. godine. Rok za podnošenje ponuda: 08.11.2018. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje prijava Objavljeno 09.10.2018. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 09.10.2018. godine Dodatno pojašnjenje br. 1 Objavljeno 18.10.2018. godine Dodatno pojašnjenje br. 2 Objavljeno 22.10.2018….
Датум: 9.10.2018| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Prethodno obaveštenje o nameri Naručioca da sprovede postupak javne nabavke radova na izgradnji novih i proširenju postojećih kapaciteta parkirališta

Prethodno obaveštenje o nameri Naručioca da sprovede postupak javne nabavke radova na izgradnji novih i proširenju postojećih kapaciteta parkirališta Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PrethodnoObavestenje.aspx?idd=129103. Ovde možete preuzeti dokumenta: Prethodno obaveštenje Objavljeno 28.08.2018. godine
Датум: 28.8.2018| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Prethodno obaveštenje o nameri Naručioca da sprovede postupak javne nabavke radova

Prethodno obaveštenje o nameri Naručioca da sprovede postupak javne nabavke radova na adaptaciji carinskih i magacinskih prostorija na međunarodnom terminalu kompleksa JKP „Parking servis” sa izradom prateće tehničke dokumentacije Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PrethodnoObavestenje.aspx?idd=129103. Ovde možete preuzeti dokumenta: Prethodno obaveštenje Objavljeno 02.08.2018. godine
Датум: 2.8.2018| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Prethodno obaveštenje o nameri Naručioca da sprovede postupak javne nabavke radova

Prethodno obaveštenje o nameri Naručioca da sprovede postupak javne nabavke radova na tekućem i investicionom održavanju garaža (Požarevačka, 27.mart, Kralja Milutina, Botanička bašta, Klare Cetkin 1,2 i 3) Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PrethodnoObavestenje.aspx?idd=129103. Ovde možete preuzeti dokumenta: Prethodno obaveštenje Objavljeno 02.08.2018. godine
Датум: 2.8.2018| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka demontaže konstrukcije „Fast park“ sa transportom elemenata, broj VN-03-R-40/18

Javna nabavka demontaže konstrukcije „Fast park“ sa transportom elemenata, broj VN-03-R-40/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 16.04.2018. godine. Rok za podnošenje ponuda: 16.05.2018. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=185610 . Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 16.04.2018. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 16.04.2018. godine Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 01.06.2018. godine Obaveštenje o zaključenom ugovoru Objavljeno 19.06.2018. godine
Датум: 16.4.2018| Категорија: Javne nabavke, Radovi|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon