Javna nabavka radova na izgradnji objekata B, C, D – prošireni Međunarodni terminal, sa uslugom izrade tehničke dokumentacije, broj VN-01-R-00/20

Javna nabavka radova na izgradnji objekata B, C, D – prošireni Međunarodni terminal, sa uslugom izrade tehničke dokumentacije, broj VN-01-R-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 20.01.2020. godine. Rok za podnošenje ponuda: 19.02.2020. godine, 11.00 časova. Novi rok za podnošenje ponuda: 21.02.2020. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233667 Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 20.01.2020. godine Кonkursna dokumentacija Objavljeno 20.01.2020. godine Dodatno pojašnjenje br….
Датум: 20.1.2020| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na proširenju kapaciteta skladištenja goriva za potrebe grejanja na teretnom terminalu sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-16-R-50/19

Javna nabavka radova na proširenju kapaciteta skladištenja goriva za potrebe grejanja na teretnom terminalu sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-16-R-50/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 13.12.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 13.01.2020. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981 Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 13.12.2019. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 13.12.2019. godine Odluka o obustavi postupka Objavljeno 06.02.2020. godine Obaveštenje o obustavi postupka Objavljeno 20.02.2020….
Датум: 13.12.2019| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na tekućem održavanju poslovnog objekta Ulazna partija u kompleksu Međunarodni terminal u Bloku 43, broj VN-14-R-50/19

Javna nabavka radova na tekućem održavanju poslovnog objekta Ulazna partija u kompleksu Međunarodni terminal u Bloku 43, broj VN-14-R-50/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 05.11.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 05.12.2019. godine, 11.00 časova. Novi rok za podnošenje ponuda: 09.12.2019. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 05.11.2019. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 05.11.2019. godine Izmenjena konkursna dokumentacija Objavljeno 02.12.2019….
Датум: 5.11.2019| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na ugradnji stabilnog sistema za automatsko gašenje požara gasom u arhivskom delu objekta carine, sa uslugom izrade tehničke dokumentacije, broj VN-13-R-50/19

Javna nabavka radova na ugradnji stabilnog sistema za automatsko gašenje požara gasom u arhivskom delu objekta carine, sa uslugom izrade tehničke dokumentacije, broj VN-13-R-50/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 21.10.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 20.11.2019. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 21.10.2019. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 21.10.2019. godine Odluka o obustavi postupka Objavljeno 26.11.2019. godine Obaveštenje…
Датум: 21.10.2019| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka Radovi na proširenju kapaciteta skladištenja goriva za potrebe grejanja na teretnom terminalu sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-10-R-50/19

Javna nabavka Radovi na proširenju kapaciteta skladištenja goriva za potrebe grejanja na teretnom terminalu sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-10-R-50/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 11.10.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 12.11.2019. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=227281. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 11.10.2019. godine Кonkursna dokumentacija Objavljeno 11.10.2019. godine Odluka o obustavi postupka Objavljeno 14.11.2019. godine Obaveštenje o obustavi postupka Objavljeno 29.11.2019. godine
Датум: 11.10.2019| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na proširenju postojećih i izgradnji novih kapaciteta na Međunarodnom terminalu u Bloku 42, broj VN-12-R-40/19

Javna nabavka radova na proširenju postojećih i izgradnji novih kapaciteta na Međunarodnom terminalu u Bloku 42, broj VN-12-R-40/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 30.08.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 30.09.2019. godine, 11.00 časova. Novi rok za podnošenje ponuda: 04.10.2019. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 30.08.2019. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 30.08.2019. godine Dodatno pojašnjenje br. 1 Objavljeno 23.09.2019….
Датум: 30.8.2019| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-11-R-00/19

Javna nabavka građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-11-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 21.08.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 20.09.2019. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 21.08.2019. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 21.08.2019. godine Odluka o priznavanju kvalifikacije Objavljeno 25.09.2019. godine Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije Objavljeno 08.10.2019. godine Poziv za podnošenje ponuda -…
Датум: 21.8.2019| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na izgradnji parkirališta Novi Beograd sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-09-R-40/19

Javna nabavka radova na izgradnji parkirališta Novi Beograd sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-09-R-40/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 11.07.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 12.08.2019. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 11.07.2019. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 11.07.2019. godine Izmenjena konkursna dokumentacija Objavljeno 29.07.2019. godine Dodatno pojašnjenje br. 1 Objavljeno 01.08.2019. godine Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 19.08.2019. godine Obaveštenje o…
Датум: 11.7.2019| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavku građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-08-R-00/19

Javna nabavku građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-08-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 06.06.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 08.07.2019. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 06.06.2019. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 06.06.2019. godine Odluka o obustavi postupka Objavljeno 15.07.2019. godine Obaveštenje o obustavi postupka Objavljeno 26.07.2019. godine
Датум: 6.6.2019| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova – Zamena dotrajale hidrantske i sprinkler mreže u garažama, zamena hidrantskih ventila sa jednoručnim, zamena dotrajalih hidrantskih ormana sa inoks ormanima, broj VN-07-R-40/19

Javna nabavka radova – Zamena dotrajale hidrantske i sprinkler mreže u garažama, zamena hidrantskih ventila sa jednoručnim, zamena dotrajalih hidrantskih ormana sa inoks ormanima, broj VN-07-R-40/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 05.06.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 05.07.2019. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 05.06.2019. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 05.06.2019. godine Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 11.07.2019….
Датум: 5.6.2019| Категорија: Javne nabavke, Radovi|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon