Javna nabavka radova na izgradnji objekata B, C, D – prošireni Međunarodni terminal, sa uslugom izrade tehničke dokumentacije, broj VN-01-R-00/20

Javna nabavka radova na izgradnji objekata B, C, D – prošireni Međunarodni terminal, sa uslugom izrade tehničke dokumentacije, broj VN-01-R-00/20


Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 20.01.2020. godine.

Rok za podnošenje ponuda: 19.02.2020. godine, 11.00 časova.

Novi rok za podnošenje ponuda: 21.02.2020. godine, 11.00 časova.

Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233667

Ovde možete preuzeti dokumenta:
word-icon1Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 20.01.2020. godine
word-icon1Кonkursna dokumentacija Objavljeno 20.01.2020. godine
word-icon1Dodatno pojašnjenje br. 1 Objavljeno 28.01.2020. godine
word-icon1Dodatno pojašnjenje br. 2 Objavljeno 28.01.2020. godine
word-icon1Izmenjena konkursna dokumentacija Objavljeno 28.01.2020. godine
word-icon1Dodatno pojašnjenje br. 3 Objavljeno 03.02.2020. godine
word-icon1Druga izmena konkursne dokumentacije Objavljeno 03.02.2020. godine
word-icon1Dodatno pojašnjenje br. 4 Objavljeno 18.02.2020. godine
word-icon1Dodatno pojašnjenje br. 5 Objavljeno 18.02.2020. godine
word-icon1Dodatno pojašnjenje br. 6 Objavljeno 18.02.2020. godine
word-icon1Dodatno pojašnjenje br. 7 Objavljeno 18.02.2020. godine
word-icon1Dodatno pojašnjenje br. 7a Objavljeno 18.02.2020. godine
word-icon1Dodatno pojašnjenje br. 8 Objavljeno 18.02.2020. godine
word-icon1Dodatno pojašnjenje br. 9 Objavljeno 18.02.2020. godine
word-icon1Dodatno pojašnjenje br. 10 Objavljeno 18.02.2020. godine
word-icon1Treća izmena konkursne dokumentacije Objavljeno 18.02.2020. godine
word-icon1Obaveštenje o produženju roka Objavljeno 18.02.2020. godine
word-icon1Dodatno pojašnjenje br. 11 Objavljeno 20.02.2020. godine
word-icon1Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 09.03.2020. godine
word-icon1Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Objavljeno 23.03.2020. godine
word-icon1Obaveštenje o zaključenom ugovoru Objavljeno 29.05.2020. godineJavna nabavka radova na proširenju kapaciteta skladištenja goriva za potrebe grejanja na teretnom terminalu sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-16-R-50/19

Javna nabavka radova na proširenju kapaciteta skladištenja goriva za potrebe grejanja na teretnom terminalu sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-16-R-50/19


Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 13.12.2019. godine.

Rok za podnošenje ponuda: 13.01.2020. godine, 11.00 časova.

Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981

Ovde možete preuzeti dokumenta:
word-icon1Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 13.12.2019. godine
word-icon1Konkursna dokumentacija Objavljeno 13.12.2019. godine
word-icon1Odluka o obustavi postupka Objavljeno 06.02.2020. godine
word-icon1Obaveštenje o obustavi postupka Objavljeno 20.02.2020. godineJavna nabavka radova na tekućem održavanju poslovnog objekta Ulazna partija u kompleksu Međunarodni terminal u Bloku 43, broj VN-14-R-50/19

Javna nabavka radova na tekućem održavanju poslovnog objekta Ulazna partija u kompleksu Međunarodni terminal u Bloku 43, broj VN-14-R-50/19


Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 05.11.2019. godine.

Rok za podnošenje ponuda: 05.12.2019. godine, 11.00 časova.

Novi rok za podnošenje ponuda: 09.12.2019. godine, 11.00 časova.

Portal javnih nabavki Beograda:
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981.

Ovde možete preuzeti dokumenta:
word-icon1Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 05.11.2019. godine
word-icon1Konkursna dokumentacija Objavljeno 05.11.2019. godine
word-icon1Izmenjena konkursna dokumentacija Objavljeno 02.12.2019. godine
word-icon1Obaveštenje o produženju roka Objavljeno 02.12.2019. godine
word-icon1Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 13.12.2019. godine
word-icon1Obaveštenje o zaključenom ugovoru Objavljeno 19.12.2019. godineJavna nabavka radova na ugradnji stabilnog sistema za automatsko gašenje požara gasom u arhivskom delu objekta carine, sa uslugom izrade tehničke dokumentacije, broj VN-13-R-50/19

Javna nabavka radova na ugradnji stabilnog sistema za automatsko gašenje požara gasom u arhivskom delu objekta carine, sa uslugom izrade tehničke dokumentacije, broj VN-13-R-50/19


Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 21.10.2019. godine.

Rok za podnošenje ponuda: 20.11.2019. godine, 11.00 časova.

Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981.

Ovde možete preuzeti dokumenta:
word-icon1Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 21.10.2019. godine
word-icon1Konkursna dokumentacija Objavljeno 21.10.2019. godine
word-icon1Odluka o obustavi postupka Objavljeno 26.11.2019. godine
word-icon1Obaveštenje o obustavi postupka Objavljeno 09.12.2019. godineJavna nabavka Radovi na proširenju kapaciteta skladištenja goriva za potrebe grejanja na teretnom terminalu sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-10-R-50/19

Javna nabavka Radovi na proširenju kapaciteta skladištenja goriva za potrebe grejanja na teretnom terminalu sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-10-R-50/19


Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 11.10.2019. godine.

Rok za podnošenje ponuda: 12.11.2019. godine, 11.00 časova.

Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=227281.

Ovde možete preuzeti dokumenta:
word-icon1Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 11.10.2019. godine
word-icon1Кonkursna dokumentacija Objavljeno 11.10.2019. godine
word-icon1Odluka o obustavi postupka Objavljeno 14.11.2019. godine
word-icon1Obaveštenje o obustavi postupka Objavljeno 29.11.2019. godineJavna nabavka radova na proširenju postojećih i izgradnji novih kapaciteta na Međunarodnom terminalu u Bloku 42, broj VN-12-R-40/19

Javna nabavka radova na proširenju postojećih i izgradnji novih kapaciteta na Međunarodnom terminalu u Bloku 42, broj VN-12-R-40/19


Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 30.08.2019. godine.

Rok za podnošenje ponuda: 30.09.2019. godine, 11.00 časova.

Novi rok za podnošenje ponuda: 04.10.2019. godine, 11.00 časova.

Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2.

Ovde možete preuzeti dokumenta:
word-icon1Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 30.08.2019. godine
word-icon1Konkursna dokumentacija Objavljeno 30.08.2019. godine
word-icon1Dodatno pojašnjenje br. 1 Objavljeno 23.09.2019. godine
word-icon1Dodatno pojašnjenje br. 1 Objavljeno 23.09.2019. godine
word-icon1Dodatno pojašnjenje br. 2 Objavljeno 27.09.2019. godine
word-icon1Konkursna dokumentacija – izmena br. 1 Objavljeno 27.09.2019. godine
word-icon1Obaveštenje o produženju roka Objavljeno 27.09.2019. godine
word-icon1Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 14.10.2019. godine
word-icon1Obaveštenje o zaključenom ugovoru Objavljeno 22.10.2019. godineJavna nabavka građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-11-R-00/19

Javna nabavka građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-11-R-00/19


Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 21.08.2019. godine.

Rok za podnošenje ponuda: 20.09.2019. godine, 11.00 časova.

Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2.

Ovde možete preuzeti dokumenta:
word-icon1Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 21.08.2019. godine
word-icon1Konkursna dokumentacija Objavljeno 21.08.2019. godine
word-icon1Odluka o priznavanju kvalifikacije Objavljeno 25.09.2019. godine
word-icon1Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije Objavljeno 08.10.2019. godine
word-icon1Poziv za podnošenje ponuda – Druga faza, 1. put Objavljeno 25.11.2019. godine
word-icon1Odluka o dodeli ugovora – Druga faza, 1. put Objavljeno 05.12.2019. godine
word-icon1Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Druga faza, 1. put Objavljeno 18.12.2019. godine
word-icon1Poziv za podnošenje ponuda – Druga faza, 2. put Objavljeno 19.02.2020. godine
word-icon1Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 05.03.2020. godine
word-icon1Obaveštenje o zaključenom ugovoru Objavljeno 18.03.2020. godineJavna nabavka radova na izgradnji parkirališta Novi Beograd sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-09-R-40/19

Javna nabavka radova na izgradnji parkirališta Novi Beograd sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-09-R-40/19


Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 11.07.2019. godine.

Rok za podnošenje ponuda: 12.08.2019. godine, 11.00 časova.

Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2.

Ovde možete preuzeti dokumenta:
word-icon1Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 11.07.2019. godine
word-icon1Konkursna dokumentacija Objavljeno 11.07.2019. godine
word-icon1Izmenjena konkursna dokumentacija Objavljeno 29.07.2019. godine
word-icon1Dodatno pojašnjenje br. 1 Objavljeno 01.08.2019. godine
word-icon1Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 19.08.2019. godine
word-icon1Obaveštenje o zaključenom ugovoru Objavljeno 23.08.2019. godineJavna nabavku građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-08-R-00/19

Javna nabavku građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-08-R-00/19


Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 06.06.2019. godine.

Rok za podnošenje ponuda: 08.07.2019. godine, 11.00 časova.

Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945.

Ovde možete preuzeti dokumenta:
word-icon1Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 06.06.2019. godine
word-icon1Konkursna dokumentacija Objavljeno 06.06.2019. godine
word-icon1Odluka o obustavi postupka Objavljeno 15.07.2019. godine
word-icon1Obaveštenje o obustavi postupka Objavljeno 26.07.2019. godineJavna nabavka radova – Zamena dotrajale hidrantske i sprinkler mreže u garažama, zamena hidrantskih ventila sa jednoručnim, zamena dotrajalih hidrantskih ormana sa inoks ormanima, broj VN-07-R-40/19

Javna nabavka radova – Zamena dotrajale hidrantske i sprinkler mreže u garažama, zamena hidrantskih ventila sa jednoručnim, zamena dotrajalih hidrantskih ormana sa inoks ormanima, broj VN-07-R-40/19


Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 05.06.2019. godine.

Rok za podnošenje ponuda: 05.07.2019. godine, 11.00 časova.

Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945.

Ovde možete preuzeti dokumenta:
word-icon1Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 05.06.2019. godine
word-icon1Konkursna dokumentacija Objavljeno 05.06.2019. godine
word-icon1Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 11.07.2019. godine
word-icon1Obaveštenje o zaključenom ugovoru Objavljeno 30.07.2019. godine