Javna nabavka radova na uređenju prostora radi formiranja kontrolno operativnog centra u garaži „Masarikova“, broj VN-06-R-00/19

Javna nabavka radova na uređenju prostora radi formiranja kontrolno operativnog centra u garaži „Masarikova“, broj VN-06-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 21.05.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 20.06.2019. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 21.05.2019. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 21.05.2019. godine Izmenjena konkursna dokumentacija Objavljeno 06.06.2019. godine Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 24.06.2019. godine Obaveštenje o zaključenom ugovoru Objavljeno 25.06.2019. godine
Датум: 21.5.2019| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na rekonstrukciji sprinkler stanice na bloku 43, broj VN-05-R-50/19

Javna nabavka radova na rekonstrukciji sprinkler stanice na bloku 43, broj VN-05-R-50/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 19.04.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 20.05.2019. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213492. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 19.04.2019. godine Кonkursna dokumentacija Objavljeno 19.04.2019. godine Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 23.05.2019. godine Obaveštenje o zaključenom ugovoru Objavljeno 30.05.2019. godine
Датум: 19.4.2019| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na povezivanju sistema za praćenje slobodnih parking mesta na električnu mrežu, broj MV-01-R-80/19

Javna nabavka radova na povezivanju sistema za praćenje slobodnih parking mesta na električnu mrežu, broj MV-01-R-80/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 11.04.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 22.04.2019. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 11.04.2019. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 11.04.2019. godine Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 25.04.2019. godine Obaveštenje o zaključenom ugovoru Objavljeno 10.05.2019. godine
Датум: 11.4.2019| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na vodovodu i kanalizaciji u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-04-R-00/19

Javna nabavka radova na vodovodu i kanalizaciji u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-04-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 20.03.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 19.04.2019. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 20.03.2019. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 20.03.2019. godine Odluka o priznavanju kvalifikacije Objavljeno 14.05.2019. godine Poziv za podnošenje ponuda – Druga faza, 1….
Датум: 20.3.2019| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka elektro radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-03-R-00/19

Javna nabavka elektro radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-03-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 18.03.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 17.04.2019. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 18.03.2019. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 18.03.2019. godine Dodatno pojašnjenje br. 1 Objavljeno 11.04.2019. godine Odluka o obustavi postupka Objavljeno 23.04.2019. godine Obaveštenje o obustavi postupka Objavljeno 09.05.2019. godine
Датум: 18.3.2019| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-02-R-00/19

Javna nabavka građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-02-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 13.03.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 12.04.2019. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 13.03.2019. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 13.03.2019. godine Odluka o obustavi postupka Objavljeno 25.04.2019. godine Obaveštenje o obustavi postupka Objavljeno 08.05.2019. godine
Датум: 13.3.2019| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na tekućem – investicionom održavanju objekata garaža, broj VN-01-R-40/19

Javna nabavka radova na tekućem – investicionom održavanju objekata garaža, broj VN-01-R-40/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 04.01.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 04.02.2019. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 04.01.2019. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 04.01.2019. godine Izmenjena konkursna dokumentacija Objavljeno 24.01.2019. godine Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 22.02.2019. godine Obaveštenje o zaključenom ugovoru Objavljeno 01.03.2019. godine
Датум: 4.1.2019| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na tekućem – investicionom održavanju garaža, broj VN-12-R-40/18

Javna nabavka radova na tekućem – investicionom održavanju garaža, broj VN-12-R-40/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 03.01.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 18.01.2019. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 03.01.2019. godine Кonkursna dokumentacija Objavljeno 03.01.2019. godine Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 29.01.2019. godine Obaveštenje o zaključenom ugovoru Objavljeno 26.02.2019. godine Odluka o izmeni ugovora Objavljeno 16.12.2019. godine
Датум: 3.1.2019| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na postavljanju i povezivanju optičke mreže na 19 lokacija u preduzeću, broj VN-11-R-00/18

Javna nabavka radova na postavljanju i povezivanju optičke mreže na 19 lokacija u preduzeću, broj VN-11-R-00/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 28.12.2018. godine. Rok za podnošenje ponuda: 01.02.2019. godine, 11.00 časova. Novi rok za podnošenje ponuda: 05.02.2019. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 28.12.2018. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 28.12.2018. godine Dodatno pojašnjenje br. 1 Objavljeno 24.01.2019. godine Izmenjena konkursna…
Датум: 28.12.2018| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na adaptaciji carinskih i magacinskih prostorija na Međunarodnom terminalu kompleksa JKP „Parking servis”, broj VN-10-R-00/18

Javna nabavka radova na adaptaciji carinskih i magacinskih prostorija na Međunarodnom terminalu kompleksa JKP „Parking servis”, broj VN-10-R-00/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 27.12.2018. godine. Rok za podnošenje ponuda: 11.01.2019. godine, 11.00 časova. Novi rok za podnošenje ponuda: 14.01.2019. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 27.12.2018. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 27.12.2018. godine Dodatno pojašnjenje br. 1 Objavljeno 09.01.2019….
Датум: 27.12.2018| Категорија: Javne nabavke, Radovi|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon