Javna nabavka radova na adaptaciji kancelarija službe za investicije i izgradnju, broj VN-08-R-00/18

Javna nabavka radova na adaptaciji kancelarija službe za investicije i izgradnju, broj VN-08-R-00/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 05.11.2018. godine. Rok za podnošenje ponuda: 05.12.2018. godine, 11.00 časova. Novi rok za podnošenje ponuda: 12.12.2018. godine, 11.00 časova. Novi rok za podnošenje ponuda: 13.12.2018. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 05.11.2018. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 05.11.2018. godine Dodatno pojašnjenje…
Датум: 5.11.2018| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna za nabavku elektro radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objakata u prvoj fazi kvalifikacionog postupka, broj VN-09-R-00/18

Javna za nabavku elektro radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objakata u prvoj fazi kvalifikacionog postupka, broj VN-09-R-00/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje prijava: 09.10.2018. godine. Rok za podnošenje ponuda: 08.11.2018. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje prijava Objavljeno 09.10.2018. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 09.10.2018. godine Dodatno pojašnjenje br. 1 Objavljeno 18.10.2018. godine Dodatno pojašnjenje br. 2 Objavljeno 22.10.2018….
Датум: 9.10.2018| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Prethodno obaveštenje o nameri Naručioca da sprovede postupak javne nabavke radova na izgradnji novih i proširenju postojećih kapaciteta parkirališta

Prethodno obaveštenje o nameri Naručioca da sprovede postupak javne nabavke radova na izgradnji novih i proširenju postojećih kapaciteta parkirališta Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PrethodnoObavestenje.aspx?idd=129103. Ovde možete preuzeti dokumenta: Prethodno obaveštenje Objavljeno 28.08.2018. godine
Датум: 28.8.2018| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Prethodno obaveštenje o nameri Naručioca da sprovede postupak javne nabavke radova

Prethodno obaveštenje o nameri Naručioca da sprovede postupak javne nabavke radova na adaptaciji carinskih i magacinskih prostorija na međunarodnom terminalu kompleksa JKP „Parking servis” sa izradom prateće tehničke dokumentacije Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PrethodnoObavestenje.aspx?idd=129103. Ovde možete preuzeti dokumenta: Prethodno obaveštenje Objavljeno 02.08.2018. godine
Датум: 2.8.2018| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Prethodno obaveštenje o nameri Naručioca da sprovede postupak javne nabavke radova

Prethodno obaveštenje o nameri Naručioca da sprovede postupak javne nabavke radova na tekućem i investicionom održavanju garaža (Požarevačka, 27.mart, Kralja Milutina, Botanička bašta, Klare Cetkin 1,2 i 3) Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PrethodnoObavestenje.aspx?idd=129103. Ovde možete preuzeti dokumenta: Prethodno obaveštenje Objavljeno 02.08.2018. godine
Датум: 2.8.2018| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka demontaže konstrukcije „Fast park“ sa transportom elemenata, broj VN-03-R-40/18

Javna nabavka demontaže konstrukcije „Fast park“ sa transportom elemenata, broj VN-03-R-40/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 16.04.2018. godine. Rok za podnošenje ponuda: 16.05.2018. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=185610 . Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 16.04.2018. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 16.04.2018. godine Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 01.06.2018. godine Obaveštenje o zaključenom ugovoru Objavljeno 19.06.2018. godine
Датум: 16.4.2018| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka elektro radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-06-R-00/18

Javna nabavka elektro radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-06-R-00/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje prijava: 27.02.2018. godine. Rok za podnošenje ponuda: 29.03.2018. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje prijava Objavljeno 27.02.2018. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 27.02.2018. godine Odluka o obustavi postupka Objavljeno 20.04.2018. godine Obaveštenje o obustavi postupka Objavljeno 03.05.2018. godine
Датум: 27.2.2018| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-07-R-00/18

Javna nabavka građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-07-R-00/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje prijava: 21.02.2018. godine. Rok za podnošenje ponuda: 23.03.2018. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje prijava Objavljeno 21.02.2018. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 21.02.2018. godine Dodatno pojašnjenje br. 1 Objavljeno 16.03.2018. godine Odluka o priznavanju kvalifikacije Objavljeno 05.04.2018. godine Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije Objavljeno 20.04.2018. godine Poziv…
Датум: 21.2.2018| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na vodovodu i kanalizaciji u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-05-R-00/18

Javna nabavka radova na vodovodu i kanalizaciji u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-05-R-00/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 14.02.2018. godine. Rok za podnošenje ponuda: 16.03.2018. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 14.02.2018. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 14.02.2018. godine Dodatno pojašnjenje br. 1 Objavljeno 23.02.2018. godine Dodatno pojašnjenje br. 2 Objavljeno 01.03.2018. godine Odluka o priznavanju…
Датум: 14.2.2018| Категорија: Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na dovođenju neprekidnog napajanja na info tablama, broj VN-04-R-00/18

Javna nabavka radova na dovođenju neprekidnog napajanja na info tablama, broj VN-04-R-00/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 12.02.2018. godine. Rok za podnošenje ponuda: 14.03.2018. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 12.02.2018. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 12.02.2018. godine Dodatno pojašnjenje br. 1 Objavljeno 02.03.2018. godine Dodatno pojašnjenje br. 2 Objavljeno 02.03.2018. godine Dodatno pojašnjenje br. 3 Objavljeno 12.03.2018. godine Odluka o dodeli ugovora Objavljeno…
Датум: 12.2.2018| Категорија: Javne nabavke, Radovi|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon