Javna nabavka usluga servisiranja vozila IVECO u ovlašćenom servisu, broj VN-26-U-60/18

Javna nabavka usluga servisiranja vozila IVECO u ovlašćenom servisu, broj VN-26-U-60/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 14.11.2018. godine. Rok za podnošenje ponuda: 14.12.2018. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 14.11.2018. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 14.11.2018. godine
Датум: 14.11.2018| Категорија: Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge izrade tehničke dokumentacije za izgradnju garaže „Pinki“ sa izradom Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i tehnička kontrola projekata za građevinsku dozvolu, broj VN-25-U-40/18

Javna nabavka usluge izrade tehničke dokumentacije za izgradnju garaže „Pinki“ sa izradom Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i tehnička kontrola projekata za građevinsku dozvolu, broj VN-25-U-40/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 09.11.2018. godine. Rok za podnošenje ponuda: 26.11.2018. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=180119. Ovde možete preuzeti dokumenta: Prethodno obaveštenje Objavljeno 02.08.2018. godine Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 09.11.2018. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 09.11.2018….
Датум: 9.11.2018| Категорија: Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga osiguranja od opšte odgovornosti i nezgoda, broj VN-24-U-00/18

Javna nabavka usluga osiguranja od opšte odgovornosti i nezgoda, broj VN-24-U-00/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 02.11.2018. godine. Rok za podnošenje ponuda: 03.12.2018. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 02.11.2018. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 02.11.2018. godine
Датум: 2.11.2018| Категорија: Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga Izrada tehničke dokumentacije (PGD) za izgradnju novih i proširenje postojećih kapaciteta parkirališta i tehnička kontrola projekata za građevinsku dozvolu, br. VN-23-U-40/18

Javna nabavka usluga Izrada tehničke dokumentacije (PGD) za izgradnju novih i proširenje postojećih kapaciteta parkirališta i tehnička kontrola projekata za građevinsku dozvolu, broj VN-23-U-40/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 24.10.2018. godine. Rok za podnošenje ponuda: 08.11.2018. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=199498. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 24.10.2018. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 24.10.2018. godine Dodatno pojašnjenje br. 1 Objavljeno 29.10.2018. godine Izmenjena konkursna…
Датум: 24.10.2018| Категорија: Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge održavanja aplikacije „SMS centar sa modulom za naplatu i kontrolu parkiranja“, broj VN-22-U-80/18P

Javna nabavka usluge održavanja aplikacije „SMS centar sa modulom za naplatu i kontrolu parkiranja“, broj VN-22-U-80/18P Datum objavljivanja obaveštenja o pokretanju pregovaračkog postupka : 12.10.2018. godine. Rok za podnošenje ponude: 18.10.2018. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=198679&idp=198676&vz=2. Ovde možete preuzeti dokumenta: Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka Objavljeno 12.10.2018. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 12.10.2018. godine Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 19.10.2018. godine Obaveštenje o zaključenom ugovoru Objavljeno 31.10.2018. godine
Датум: 12.10.2018| Категорија: Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga održavanja liftova na lokaciji VEPP Zeleni venac, VEPP Masarikova i PP Donji grad, broj MV-11-U-40/18

Javna nabavka usluga održavanja liftova na lokaciji VEPP Zeleni venac, VEPP Masarikova i PP Donji grad, broj MV-11-U-40/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 12.10.2018. godine. Rok za podnošenje ponuda: 22.10.2018. godine, 11.00 časova. Novi rok za podnošenje ponuda: 23.10.2018. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=198682 . Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 12.10.2018. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 12.10.2018. godine Dodatno pojašnjenje br….
Датум: 12.10.2018| Категорија: Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga mobilne telefonije, br. 7/18

Javna nabavka usluga mobilne telefonije, br. 7/18 Napomena: Otvoreni postupak koji je od strane službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki sprovođen u cilju zaključenja okvirnog sporazuma. Ovde možete preuzeti dokumenta: Obaveštenje o zaključenom ugovoru Objavljeno 02.10.2018. godine
Датум: 2.10.2018| Категорија: Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge održavanja SAP licenci, broj VN-18-U-00/18

Javna nabavka usluge održavanja SAP licenci, broj VN-18-U-00/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 18.09.2018. godine. Rok za podnošenje ponuda: 18.10.2018. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=196945&idp=196943&vz=2. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 18.09.2018. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 18.09.2018. godine Dodatno pojašnjenje br. 1 Objavljeno 27.09.2018. godine Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 25.10.2018. godine Obaveštenje o zaključenom ugovoru Objavljeno 01.11.2018. godine
Датум: 18.9.2018| Категорија: Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge održavanje specijalne nadogradnje tip „Masterlift comfort“, broj VN-21-U-60/18

Javna nabavka usluge održavanje specijalne nadogradnje tip „Masterlift comfort“, broj VN-21-U-60/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 12.09.2018. godine. Rok za podnošenje ponuda: 12.10.2018. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=196111. Ovde možete preuzeti dokumenta: Poziv za podnošenje ponuda Objavljeno 12.09.2018. godine Konkursna dokumentacija Objavljeno 12.09.2018. godine Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 18.10.2018. godine Obaveštenje o zaključenom ugovoru Objavljeno 08.11.2018. godine
Датум: 12.9.2018| Категорија: Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge održavanja sistema za elektronsko praćenje odnošenja vozila i modula za naplatu za potrebe Službe za eksploataciju i održavanje vozila, broj VN-20-U-60/18P

Javna nabavka usluge održavanja sistema za elektronsko praćenje odnošenja vozila i modula za naplatu za potrebe Službe za eksploataciju i održavanje vozila, broj VN-20-U-60/18P Datum objavljivanja obaveštenja o pokretanju pregovaračkog postupka : 06.09.2018. godine. Rok za podnošenje ponudа: 11.09.2018. godine, 11.00 časova. Novi rok za podnošenje ponudа: 12.09.2018. godine, 11.00 časova. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=196202. Ovde možete preuzeti dokumenta: Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka Objavljeno…
Датум: 6.9.2018| Категорија: Javne nabavke, Usluge|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon