Naknada štete

Cenovnik

Usluga Cena
Za oštećenje rampe 4000.00
Za oštećenje stubića na obaranje 4000.00
Za izgubljenu ili oštećenu plastičnu karticu 650.00
Za plastičnu pretplatničku karticu 650.00
Za izgubljenu ili oštećenu TAG nalepnicu 650.00