Rezervacija parking mesta

Usluga Cena
Za korišćenje posebno obeleženog mesta za parkiranje jednog vozila određenog korisnika dnevno - od 07 do 17 časova za jedno parking mesto za parkiranje putničkog vozila 1132.86
Za korišćenje posebno obeleženog mesta za parkiranje jednog vozila određenog korisnika dnevno - od 00 do 24 časa za jedno parking mesto za parkiranje putničkog vozila 3765.00
Za korišćenje posebno obeleženog mesta za parkiranje jednog vozila određenog korisnika dnevno - od 00 do 24 časa za jedno parking mesto za hotele za parkiranje putničkog vozila 1129.50