FAQ – Međunarodni terminal

1. Koje sve usluge pruža Služba „Međunarodni terminal” JKP „Parking servis”, čije sedište je u Bloku 43 na Novom Beogradu?
Služba „Međunarodni terminal” JKP Parking servis” pruža usluge:
  • iznajmljivanja poslovnog prostora preduzećima koja se bave posredovanjem u carinskom postupku i organizacijom transporta;
  • organizuje parkiranje vozila koja transportuju robu u carinskom postupku;
  • putnički parking sa dnevnom kartom i pretplatom;
  • organizuje smeštaj carinske robe u javno carinsko skladište i smeštaj robe u komercijalno skladište;
  • špediterskih poslova (posredovanjem u carinskom postupku i organizacijom transporta);
  • u okviru kompleksa JKP Parking servis” u Bloku 43 na Novom Beogradu, nalazi se Carinska ispostava 11568 Carinarnice Beograd, menjačnica, kao i šalter JP PTT”.
2. Da li je na „Međunarodnom terminalu” moguće parkirati teretna vozila i autobuse?
Na carinskom terminalu u Bloku 43 na Novom Beogradu se mogu parkirati samo teretna vozila koja se bave prevozom robe u carinskom postupku.
U vanrednim slučajevima i kada za to postoje opravdani razlozi, moguće je parkirati teretna vozila i autobuse, ali uz pravovremenu najavu, kako bi se pribavile potrebne saglasnosti.
3. Da li postoji mogućnost bezgotovinskog plaćanja usluga na „Međunarodnom terminalu”?
Kada je sa pravnim licem zaključen ugovor o pružanju usluga korišćenja podloge „Međunarodnog terminala”, tada se pravnom licu kao ugovornoj strani, može omogućiti bezgotovinsko plaćanje.
4. Šta je sve od dokumentacije potrebno za plaćanje parkiranja na carinskom teretnom parkingu preko računa?
Za plaćanje parkiranja na carinskom teretnom parkingu preko računa potrebna je sledeća dokumentacija:
  • Zahtev za sklapanje ugovora na memorandumu firme sa registarskim brojevima kamiona,
  • Dve blanko menice i potvrda o njihovoj validnosti iz matične banke,
  • Fotokopija depo i OP obrasca,
  • Svi potrebni podaci o firmi iz APR-a.