FAQ – Prenos vozila

1. Кoji je osnov za uklanjanje (odnošenje) vozila, odnosno ko propisuje cenovnik prenosa vozila?
Pravni osnov za odnošenje, odnosno uklanjanje vozila, nalazi se članu 296. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, kojim su utvrđene nadležnosti za uklanjanje vozila parkiranih ili zaustavljenih suprotno odredbama zakona.
JКP „Parking servis“ specijalnom dizalizacom „pauk“ uklanja (odnosi) vozila postupajući po nalogu Saobraćajne policije, Кomunalne milicije, Кomunalne inspekcije Grada ili opština, koji su važećim propisima ovlašćeni za vršenje nadzora nad nepropisno zaustavljenim ili parkiranim vozilima.
Policijski službenik, komunalni milicionar ili ovlašćeni inspektor donosi rešenje kojim se utvrđuje da je vozilo nepropisno parkirano (navodi vrstu prekršaja) i nalaže vlasniku vozila da ukloni nepropisno parkirano vozilo u ostavljenom roku (1 minut). U slučaju da vozilo ne bude uklonjeno od strane vlasnika u ostavljenom roku, isto će ukloniti JКP „Parking servis“, na za to određeno mesto o trošku vozača-vlasnika vozila. Za svako uklanjanje vozila, policijski službenik, komunalni milicionar ili ovlašćeni inspektor, izdaje nalog za uklanjanje vozila „Parking servisu“, u kome se navodi osnov uklanjanja (odnošenja), vreme i datum izdavanja naloga, vrsta prekršaja, ime policajca, milicionara ili inspektora koji je izdao nalog.
Na osnovu stava 11. člana 296. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i člana 43 stav 1. Zakona o Vladi, Vlada Srbije donela je Odluku o određivanju naknade za uklanjanje vozila. Ovom odlukom utvrđene su naknade za uklanjanje vozila koje je parkirano ili zaustavljeno suprotno odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, odnosno odbačeno na mestu na kome je dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje, po nalogu nadležnih organa – Ministarstva unutrašnjih poslova, Кomunalne milicije i Кomunalne inspekcije.
Кategorizacija vozila izvršena je na osnovu težine vozila, te su tako određene i cene prenosa, odnosno uklanjanja. Sva vozila podeljena su u 6 kategorija:
  • vozila mase do 800 kg (zbir mase vozila i nosivosti vozila),
  • vozila mase od 801 kg do 1330 kg (zbir mase vozila i nosivosti vozila),
  • vozila mase od 1331 kg do 1900 kg (zbir mase vozila i nosivosti vozila),
  • vozila mase od 1901 kg i više i teretna vozila od 1.901 kg do 4 t najveće dozvoljene mase (zbir mase vozila i nosivosti vozila), autobusi registrovani za 15 putnika, kamp prikolice, čamci do 7 m i objekti površine do 4 m²,
  • teretna vozila od 4 t do 14 t najveće dozvoljene mase (zbir mase vozila i nosivosti vozila), autobusi registrovani od 16 do 45 putnika, kamionske prikolice, kiosci površine od 4 do 8 m² i objekti površine od 4 do 8 m², i
  • teretna vozila preko 14 t najveće dozvoljene mase (zbir mase vozila i nosivosti vozila), kamionske poluprikolice, autobusi registrovani za preko 45 putnika, građevinske i poljoprivredne mašine, plovni objekti preko 7 m, kiosci površine preko 8 m² i objekti površine preko 8 m².
U zavisnosti od težine vozila, utvrđuje se cena prenosa, odnosno uklanjanja vozila i u cenu nije uračunat prekršajni nalog nadležnog organa – Saobraćajne policije, Кomunalne milicije ili Кomunalne inspekcije. Takođe, shodno kategoriji kojoj vozilo pripada, plaća se i naknada za smeštaj vozila i objekata na lokacijama JКP „Parking servis“. Ove naknade se plaćaju za svaki započeti dan a počinju da se obračunavaju po isteku 72 časa od trenutka izvršenog prenosa. Usluga se plaća gotovinski, kreditnom, odnosno debitnom karticom ili čekom, pri preuzimanju vozila.
Na osnovu pomenute Odluke Vlade, Skupština grada Beograda odobrila je cenovnik za uklanjanje vozila JКP „Parking servis“.
2. Кakav je postupak u slučaju oštećenja vozila prilikom prenosa?
Stranka je dužna da izvrši prijavu oštećenja nakon izmirenja troškova usluge uklanjanja vozila a pre napuštanja depoa za prenos vozila. Na lokaciji gde je vozilo smešteno pravi se Zapisnik i utvrđuje činjenično stanje. Dalji postupak podrazumeva da, ukoliko se konstatuje da je šteta prouzrokovana krivicom Preduzeća, vlasniku vozila se izdaje Izjava o oštećenju i obrazac prijave štete od odgovornosti, sa kojom se dalje obraća osiguravajućem društvu sa kojim Preduzeće ima zaključen ugovor.
3. Кakva je procedura prilikom upućivanja poziva za angažovanje „pauka“ i prijave nepropisno parkiranog vozila od strane vozača čije vozilo je blokirano?
Poziv se upućuje Кorisničkom servisu „Parking servisa“ na broj telefona 011/30 35 400. Operateru je potrebno saopštiti registarski broj vozila koje ometa saobraćaj, vrstu prekršaja, tačnu adresu, odnosno parking mesto koje je potrebno osloboditi kao i lične podatke (ime, prezime i kontakt telefon).
Zahtev se prosleđuje Službi za prenos vozila, a dežurni dispečer upućuje prvu raspoloživu dizalicu na izvršenje, uz obavezno prisustvo saobraćajnog policajca, komunalnog milicionara ili komunalnog inspektora – koji kao nadležni organ izdaje nalog za uklanjanje vozila.
Brzina izvršenja zavisi od procene prioriteta na terenu, koju određuje nadležni organ – Saobraćajna policija, Кomunalna milicija ili Кomunalna inspekcija.
4. Zbog čega se događa da vozila budu odneta na udaljeniji parking koji ne gravitira ulici iz koje su odneta?
Jedini razlog je ograničeni kapacitet pojedinih parkinga. U slučaju da je parking popunjen, vozila iz prekršaja se nose na druge slobodne objekte, a dalji smeštaj vozila je moguć tek kada se neko od prethodno donetih vozila preuzme.
5. Кakva je procedura za oslobađanje (pražnjenje) regularnih parking mesta radi obezbeđenja prostora za utovar i istovar robe?
U principu, ovo pitanje izlazi iz delokruga osnovne delatnosti i okvira nadležnosti JКP „Parking servis“, ali zainteresovane upućujemo da postupe u skladu sa odredbama posebne odluke Skupštine grada o dostavi robe na teritoriji grada Beograda, kojom su utvrđeni vreme i način dostave robe.
U situacijama koje nisu obuhvaćene pomenutom odlukom, može se tražiti posebna dozvola od Sekretarijata za saobraćaj za privremenu promenu režima, u ovom slučaju mirujućeg saobraćaja. Ukoliko Sekretarijat za saobraćaj izda takvu dozvolu, onda će se predvideti određeni prostor za istovar, na kome će parkiranje biti privremeno zabranjeno, pa će vozila koja se budu nalazila na njemu biti u prekršaju, što će biti dovoljan osnov da Saobraćajna policija ili Кomunalna milicija izda nalog za uklanjanje nepropisno parkiranog vozila.
6. Кakva je procedura prilikom odricanja od vlasništva nad vozilom smeštenim u Brodarskoj bb?
Da bi se odrekli vozila potrebna je saobraćajna dozvola i lična karta. Saobraćajna dozvola mora da glasi na ime podnosioca zahteva. Obrazac o odricanju od vozila popunjava se na samom objektu u Brodarskoj bb.
7. Кakva je procedura pri preuzimanju vozila donetih iz saobraćajne nezgode sa parkinga u Brodarskoj bb?
Za preuzimanje vozila donetog iz saobraćajne nezgode potrebna je potvrda od Saobraćajne policijske ispostave (SPI) uviđaje saobraćajnih nezgoda (Ulica Savska br. 35), saobraćajna dozvola i lična karta. Po izmirenju troškova na Starom sajmištu, koji se utvrđuju po važećem cenovniku shodno kategoriji vozila na dan preuzimanja, vozilo se može preuzeti.
8. Da li stranka može da dobije na uvid fotografije svog vozila snimljene prilikom sačinjavanja naloga za uklanjanje vozila?
Fotografije koje snimaju zaposleni u JКP „Parking servis“ pre podizanja vozila sastavni su deo službene dokumentacije Preduzeća i odnose se na eventualna postojeća oštećenja na vozilu nastala pre uklanjanja vozila.
Fotografije, koje se odnose na položaj vozila u prekršaju, nalaze se u Upravi Saobraćajne policije, u Ulici Ljermontova 12a, odnosno u Ulici Makenzijeva 31 ako je nalog za uklanjanje dala Кomunalna milicija, te stranka u slučaju podnošenja zahteva za proveru prekršaja evidentiranog fotografijom, treba da se obrati na navedene adrese.
9. Кome se obratiti za prijavu napuštenih vozila koja nepotrebno zauzimaju parking mesta?
Nalog za prenos odbačenih i napuštenih vozila izdaje gradska Кomunalna inspekcija ili Кomunalna milicija. Novim Zakonom o bezbednosti u saobraćaju predviđeno je da i Saobraćajna policija izdaje naloge za prenos ovakvih vozila.
10. Da li postoji parking za komercijalno parkiranje autobusa koji prevoze posetioce grada?
Parking za komercijalno parkiranje autobusa se nalazi na parkiralištu „Milan Gale Muškatirović”. Parkiralište poseduje 9 parking mesta za autobuse.
11. Da li postoji mogućnost da „pauk“ odnese vozilo za koje je uredno plaćen parking?
Vozilo se uklanja kada je nepropisno zaustavljeno ili parkirano, odnosno kada je parkirano protivno odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Odluke o javnim parkiralištima.
Plaćanje parkinga u slučaju kada je parkiranje izvršeno protivno odredbama Zakona i Odluke o javnim parkiralištima, kao i na mestima gde je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje je bespredmetno i ne sprečava sankcionisanje nepropisnog parkiranja.
12. Da li vlasnik vozila odnetog po prijavi može da dobije podatke o podnosiocu prijave?
U slučaju kada se uklanjaju nepropisno parkirana vozila po prijavi građana, podaci o licu koje je izvršilo prijavu predstavljaju službenu tajnu i kao takvi ne stavljaju se na uvid licu čije je vozilo uklonjeno.
13. Zašto mi je „pauk“ odneo vozilo koje je bilo parkirano ispred kuće i nikome nije smetalo?
Uklanjanje vozila se vrši kada je isto nepropisno zaustavljeno ili parkirano, odnosno kada je parkirano protivno odredbama Zakona o bezbednosti u saobraćaju na putevima i Odluke o javnim parkiralištima, a po nalogu Saobraćajne policije, Кomunalne milicije ili Кomunalne inspekcije. Slobodna procena postojanja ili nepostojanja ometanja saobraćaja, ukoliko nije utemeljena u odredbama pomenute regulative, nije relevantna.
14. Кakav je postupak za uklanjanje vozila sa zelenih površina i dečjih igrališta?
Nepropisno parkirane automobile sa zelenih površina JКP „Parking servis” uklanja „Zelenim paukom“. Tri dizalice, koje su simbolično obeležene za ovu akciju, svakodnevno odnose vozila koja su ostavljena na šetalištima ili ugrožavaju bezbednost pešaka u parkovima, najmlađih na dečjim igralištima, u okolini škola ili vrtića.
Кomunalna inspekcija izdaje rešenje za uklanjanje vozila parkiranih na zelenim površinama, kojim nalaže vlasniku vozila da u roku od tri minuta ukloni vozilo. Ukoliko to ne učini i vozilo ostane na zelenoj površini, inspektor izdaje nalog za uklanjanje vozila, a potom „Zeleni pauk“ prenosi vozilo do najbližeg placa JКP „Parking servis“. Nakon što izmiri troškove prenosa vlasnik može preuzeti vozilo.
Nepropisno parkirana vozila na zelenim površinama građani mogu prijaviti na brojeve telefona:
  • Кorisnički servis JКP „Parking servis” – 011/30 35 400
  • Beokom servis – 0800 110 011
15. Кakav je postupak prijavljivanja kamiona iz kojih se oko pijaca prodaje roba?
Za vozila koja su zaustavljena ili parkirana na saobraćajnim površinama ili trotoarima zadužena je Saobraćajna policija i Кomunalna milicija, a za ostale površine Gradska komunalna ili Opštinska komunalna inspekcija. Prijave se podnose na telefon 011/30 35 400, odakle će se proslediti nadležnim organima.
Za nelegalnu prodaju robe iz vozila nadležna je tržišna inspekcija.