FAQ – Zonsko parkiranje

1. Koji je rok da se posle parkiranja vozila u okviru zona izvrši plaćanje?

Parkiranje se plaća odmah po zauzeću parking mesta.

2. Koji je rok da po isteku plaćenog vremena za parkiranje vozilo napusti zonu?

Nakon isteka plaćenog parkiranja vozač je dužan da odmah napusti parking mesto ili da plati parkiranje do vremenskog ograničenja zone. U crvenoj, žutoj i zelenoj zoni vozač može po posebnim uslovima da plati i produženo vreme parkiranja.

3. Koliko je ograničeno vreme parkiranja u zoni? Šta je produženo vreme parkiranja?

Zone u centru grada imaju ograničeno vreme parkiranja. I to:

 • U ljubičastoj zoni – 30 minuta
 • U crvenoj zoni – 1 sat
 • U žutoj zoni – 2 sata
 • U zelenoj zoni – 3 sata.
Vozač ima mogućnost da po isteku vremenskih ograničenja, ukoliko se za to ukaže potreba, produži parkiranje još 30 minuta za crvenu zonu ili 1 sat za žutu i zelenu zonu. Cena produženog parkiranja je utvrđena cenovnikom, viša je od redovne cene i razlikuje se po zonama.
U tzv. plavoj zoni parkiranje nije ograničeno.

4. U kom roku posle isteka maksimalno dozvoljenog vremena parkiranja u određenoj zoni korisnik može ponovo da parkira svoje vozilo u istoj zoni i plati parkiranje?

U istoj zoni dozvoljeno je da se otpočne plaćanje parkiranja najranije 30 minuta od isteka propisanog vremenskog ograničenja.

5. Zbog čega je stavljanje na uvid lične karte i saobraćajne dozvole obavezno pri svakom produžavanju povlašćene parking karte (PPK)?

Pravo na PPK ima svako fizičko lice čije je prebivalište u zoniranom delu i koje poseduje vozilo u vlasništvu. Jedini validni dokument za utvrđivanje prebivališta je lična karta, a vlasništva nad vozilom saobraćajna dozvola. Podnošenjem na uvid lične karte i saobraćajne dozvole utvrđuje se da li je u međuvremenu došlo do promene u odnosu na prethodno evidentirano stanje. Saobraćajna dozvola se dostavlja na uvid kako bi se utvrdilo vlasništvo nad vozilom i trajanje važnosti registracije vozila fizičkog lica.

6. Na koji način se korisnici PPK mogu obavestiti o isteku važnosti iste?

Prilikom izdavanja PPK korisniku se saopštava rok trajanja važnosti iste. Posle izdavanja, korisnici mogu dobiti obaveštenje o isteku PPK posredstvom Korisničkog servisa JKP „Parking servis” putem telefona 30-35-400 ili e-mail adrese info@parking-servis.co.rs.

Tri dana pre isteka roka trajanja važnosti PPK, korisnici putem SMS-a dobijaju obaveštenje o isteku važnosti PPK i podsetnik da produže važenje svojih povlašćenih karata za parkiranje.

7. Koja su dokumenta potrebna pravnom licu za izdavanje i produženje PPK?

Za izdavanje povlašćene parking karte pravnom licu ili preduzetniku, potrebna je sledeća dokumentacija:

 • Zahtev za dobijanje PPK (na memorandumu firme)
 • Ovlašćenje za osobu koja u ime pravnog lica podnosi zahtev (na memorandumu firme)
 • Rešenje iz Agencije za privredne registre – fotokopija
 • PIB – fotokopija
 • U slučaju kada se PPK izdaje za lokaciju koja nije upisana u APR obrascu:
  • overena fotokopija ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora ili vlasnički list (ako je reč o vlasniku) ili
  • overena fotokopija ugovora o zakupu poslovnog prostora (ako je reč o zakupcu) ili
  • druge isprave podobne za sticanje prava
 • Saobraćajne dozvole za putnička vozila registrovana na pravno lice, za koja se traže PPK – očitane i originali na uvid.
 • Za vozilo u vlasništvu fizičkog lica zaposlenog u preduzeću – ovlašćenje, na memorandumu preduzeća, da se za vozilo u vlasništvu fizičkog lica može izdati PPK na ime pravnog lica i saobraćajna dozvola. U okviru ovlašćenja navesti broj ugovora o radu fizičkog lica zaposlenog u preduzeću.

Ukoliko je nesporno da postoji napred navedena dokumentacija da bi se izvršilo produženje PPK, dovoljno je da pravno lice ili preduzetnik (ovlašćeni službenik) pozivom na telefon 30-35-400 zatraži da mu se dostavi predračun za naredni period za koji želi produženje PPK. Dan nakon izvršene uplate pravno lice je dužno da dostavi saobraćajnu dozvolu na uvid i ovlašćenje za lice koje je za produženje PPK, odnosno aktiviranje usluge, zaduženo od strane pravnog lica.

8. Zašto zaposleni kod pravnog lica ili preduzetnika, kome je dodeljeno na upravljanje službeno vozilo, ne može da ostvari pravo na PPK u zoni stanovanja (kao stanar)?

Shodno Odluci o postupku izdavanja pretplatnih karata za korišćenje opštih parkirališta JKP „Parking servis“, pravnom licu ili preduzetniku mogu se izdati najviše tri PPK za vozila u vlasništvu tog pravnog lica ili preduzetnika, pri čemu se od tog broja najviše jedna PPK može izdati za vozilo u vlasništvu fizičkog lica zaposlenog kod tog pravnog lica, odnosno preduzetnika. U slučaju kada je PPK izdata za vozilo u vlasništvu fizičkog lica zaposlenog kod tog pravnog lica odnosno preduzetnika, isključena je mogućnost izdavanja PPK istom vozilu po drugom osnovu.

Napominjemo da pravo na PPK imaju stanari i pravna lica odnosno preduzetnici, samo pod uslovom da su vlasnici vozila, što dokazuju saobraćajnom dozvolom. Zaposleni kome je poslodavac (pravno lice ili preduzetnik) dodelio službeno vozilo na upravljanje, van slučajeva iz stava 1., ne može ostvariti pravo na PPK (kao stanar), s obzirom da nije vlasnik vozila.

9. Koji su mogući razlozi za izdavanje naloga za plaćanje dnevne karte u slučaju kada je korisnik ipak poslao SMS poruku za plaćanje parkiranja?
Najčešći slučajevi su:
 • prosleđen je SMS sa pogrešno unetim registarskim brojem automobila;
 • SMS poruka je upućena na pogrešan broj (SMS centar);
 • SMS poruka je upućena za pogrešnu zonu;
 • SMS poruka nije prosleđena operateru zbog nedostatka sredstava na računu.

Osim navedenog, veliki broj korisnika ne pročita odgovor koji je uzvraćen na njigov zahtev za plaćanje, jer osim potvrdnog odgovora moguće je dobiti i neki od sledećih:

 • Žao nam je, korišćenje ove usluge Vam trenutno nije omogućeno, molimo Vas platite parking na drugi način.
 • Vaš zahtev se trenutno obrađuje, pokušajte kasnije.
 • Zbog vremenskog ograničenja ova usluga Vam nije omogućena, pokušajte kasnije.

U slučaju da korisnik pošalje SMS poruku da bi platio parkiranje za vozilo kojem je izdata dnevna karta, automatski će da dobije poruku sledeće sadržine:

 • Poštovani, za vozilo BG***** izdat Vam je nalog za plaćanje Dnevne parking karte u ZONI 3 (1870.00 din) koja važi do 15:48 časova, 30.09.14. (Primer)
10. Zašto kontrolori ne izdaju nalog za plaćanje dnevne karte nepropisno parkiranim vozilima van javnih parkirališta?

JKP „Parking-servis“, shodno Odluci o javnim parkiralištima, obavlja kontrolu i naplatu parkiranja na javnim parkiralištima, koja su utvrđena Rešenjem Gradskog sekretarijata za saobraćaj. U slučaju kada su vozila na javnim parkiralištima parkirana suprotno Odluci o javnim parkiralištima, parking kontrolori su dužni da izdaju nalog za plaćanje dnevne karte.

Ostali vidovi nepropisnog parkiranja vozila van javnih parkirališta, u nadležnosti su saobraćajne policije ili nadležnih inspekcijskih organa, zavisno od vrste prekršaja i oni ih sankcionišu.

11. Ima li smisla uvođenje zona oko Kliničko-bolničkog centra i domova zdravlja?
 • Zonski sistem parkiranja je najbolje efekte ostvario upravo u okolini ustanova i institucija koje imaju veći pritisak vozila građana. Restriktivnim režimom parkiranja postignuto je sledeće:
 • sprečeno je zauzimanje većeg broja parking mesta od strane zaposlenih u tim ustanovama;
 • omogućena je brža izmena vozila na parking mestima, pa samim tim i veći broj građana ima mogućnost pristupa ustanovama;
 • parkiranje je posle 17 časova besplatno na oko 400 parking mesta treće zone u ulicama oko Kliničkog centra Srbije. Ova mesta se nalaze u ulicama Pasterovoj – od Resavske do Bulevara oslobođenja, dr Subotića – od Deligradske do Bulevara oslobođenja i u Deligradskoj – od Pasterove do dr Subotića.

Napominjemo da u visokom stepenu tolerišemo slučajeve u kojima korisnici dostave odgovarajuću lekarsku dokumentaciju kojom potvrđuju eventualnu opravdanost prekoračenja maksimalno dozvoljenog vremena parkiranja u zoni KBC-a.

12. Zašto se saobraćajni znakovi ne razlikuju za vlasnike različitih povlašćenih karata za parkiranje – PPK?

Saobraćajni znakovi – vertikalna signalizacija isti su za sve učesnike u saobraćaju. Znakovi zona – znakovi obaveštavanja, obaveštavaju učesnika u saobraćaju o vremenskoj restrikciji, tj. o maksimalno dozvoljenom vremenu zadržavanja njihovog vozila u toj zoni. Svaki vlasnik povlašćene parkirne karte – PPK prilikom preuzimanja iste upoznat je sa uslovima korišćenja, odnosno parkiranja.

13. Zašto parkirnih karata nema u prodaji na svim kioscima?

JKP „Parking servis” distribuira parkirne karte svim maloprodajnim objektima zainteresovanim za njihovu prodaju. Kako su kiosci u vlasništvu privatnih kompanija, nemamo mogućnost da utičemo na izbor njihovog asortimana.

Parkirne karte dostupne su u svim poslovnicama Korisničkog servisa.

14. Zašto se kontroliše parkiranje u ulicama koje nemaju jasnu horizontalnu signalizaciju?

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, u članu 20, stav 2, jasno naglašava da je učesnik u saobraćaju dužan da postupa po saobraćajnom znaku i kada se njihovo značenje razlikuje od značenja oznaka na kolovozu. Osim toga, određeni broj lokacija u gradu je uvršten u spomenike kulture, te nije dozvoljena bilo kakva horizontalna signalizacija u tim ulicama.

15. Zašto parking kontrolori ne kontrolišu parking mesta za osobe sa invaliditetom?

Nadzor nad pravilnim korišćenjem parking mesta za vozila osoba sa invaliditetom u isključivoj je nadležnosti opštinskih komunalnih inspekcija. Radnici „Parking servisa“ vrše nadzor nad ovim mestima i svaku nepravilnost prijavljuju dispečeru, koji potom obaveštava opštinsku komunalnu inspekciju, čiji inspektori mogu da izdaju nalog za uklanjanje vozila koje nepropisno i suprotno postavljenoj signalizaciji zauzima parking mesto za vozila osoba sa invaliditetom.

16. Zašto kontrolori ne obaveštavaju korisnike da se parkiranje plaća?

Na osnovu ovlašćenja utvrđenih Odlukom o javnim parkiralištima, parking kontrolori su dužni da vrše isključivo kontrolu i naplatu parkiranja, a korisnicima će pružiti dodatne informacije u vezi sa obavezom plaćanja parkiranja, ukoliko to korisnik traži.

Odlukom o javnim parkiralištima utvrđena je obaveza korisnika javnog parkirališta da plati odgovarajuću naknadu za korišćenje parkirališta. Na svakom javnom parkiralištu je istaknut saobraćajni znak, odnosno znak zone, sa jasnim uputstvom o dozvoljenom vremenu korišćenja parkinga i načinu plaćanja.

17. Zašto se opomene šalju vlasnicima vozila, a ne korisnicima koji imaju ovlašćenje suda ili opštine?

Dnevne karte se izdaju prema registarskoj oznaci vozila. U slučaju da izostane dobrovoljno izmirenje obaveze po izdatom nalogu za plaćanje dnevne karte, pristupa se prinudnoj naplati posredstvom izvršitelja*. Opomene za plaćanje upućuju se na adresu vlasnika vozila, prema poslednjem prijavljenom podatku prilikom registracije vozila.

JKP „Parking servis” podatak o vlasniku vozila dobija isključivo iz Ministarstva unutrašnjih poslova, kao jedinog organa nadležnog za evidenciju o vlasnicima motorih vozila. Vlasnik vozila je dužan da prijavi svaku promenu podataka koji se upisuju u saobraćajnu dozvolu u roku od 15 dana od nastanka promene. U Ministarstvu unutrašnjih poslova ne vodi se evidencija korisnika motornih vozila.

*( JKP „Parking servis“ je u obavezi da naplatu svojih potraživanja ostvari posredstvom izvršitelja, u skladu sa Zakonom o obezbeđenju i izvršenju. Prema tom zakonu, izvršitelji su nadležni za naplatu u izvršnim postupcima u kojima su poverioci komunalna preduzeća.)

18. Da li se parkiranje smatra plaćenim ukoliko korisnik ne dobije odgovor na zahtev upućen za plaćanje SMS porukom?

Parkiranje je plaćeno tek kada stigne SMS odgovor operatera, kojim se potvrđuje da je izvršeno plaćanje. Ukoliko korisnik ne dobije odgovor o plaćenom parkiranju u roku od dva minuta u vidu SMS poruke, dužan je da plati parkiranje na drugi način, odnosno da ponovi zahtev o plaćanju slanjem SMS poruke.

19. Kako da platim parkiranje ako moja registarska oznaka sadrži slovo (latinično) sa kukicom (Š, Đ, Č, Ć ili Ž)

Jedino regularno, važeće ili ispravno plaćeno parkiranje za vozilo putem SMS poruka jeste da registarska oznaka vozila u poruci bude identična onoj na tablicama. U svakom drugom slučaju, ukoliko korisnik unese latiničnim pismom registarsku oznaku, ali koristeći slovne opcije za karaktere Č,Ć,Ž,Š,Đ,W,X,Y neometano će platiti željenu uslugu, ali ona neće biti validna.

Naime, korisnike koji u svojim mobilnim aparatima nemaju opciju slanja karaktera Č,Ć,Ž,Š,Đ,W,X,Y savetujemo da proslede SMS sa mobilnog telefona na kom može ispravno tj. identično da se ispiše registarska oznaka, i da takav SMS sačuvaju u svom telefonskom aparatu i koriste ga pri narednim plaćanjima parkiranja šaljući ga, u zavisnosti od zone, na željeni SMS centar.

Trajno rešenje za sve one koji žele da parkiranje plaćaju isključivo preko mobilnog telefona jeste da u telefonu bude podešena opcija UTF8, koja omogućava normalno ispisivanje gore navedenih slova, a koju mogu da podese sami ukoliko znaju ili kod ovlašćenog operatera.

Koristeći se opcionim karakterima (npr. C umesto Č ili Z umesto Ž) pri kucanju registarske oznake stranka zapravo plaća parkiranje nekom ko zaista ima takva slova u registraciji ili dolazi u situaciju da poruka za plaćanje prvog sata u recimo žutoj (drugoj) zoni bude prihvaćena, a da prilikom produžavanja parkiranja u drugom satu bude odbijena, jer je onaj ko ima upravo takvu registarsku oznaku već platio taj sat.

Korisnici parkiranje, osim SMS porukom, mogu da plate i kod parking kontrolora ili da popune parkirnu kartu kupljenu na pojedinim kioscima u gradu kao i u poslovnicama JKP „Parking servis” Beograd.

20. Na osnovu kojih propisa JKP „Parking servis“ obavlja poslove kontrole i naplate parkiranja na javnim parkiralištima kako u zoniranim, tako i u nezoniranim delovima grada?

JKP „Parking servis“ obavlja komunalnu delatnost održavanja javnih parkirališta, odnosno poslove kontrole i naplate parkiranja na javnim parkiralištima, shodno sledećim propisima:

Odluka o javnim parkiralištima („Službeni list grada Beograda”, br. 12/2010, 37/2011, 42/2011, 11/2014, 30/2014, 34/2014, 89/2014, 96/2016, 36/2017 i 118/2018), kojom su uređeni uslovi i način organizovanja poslova u obavljanju komunalne delatnosti održavanja javnih parkirališta i uslovi korišćenja javnih parkirališta i Rešenje o opštim parkiralištima („Službeni list grada Beograda“ br. 44/2009, 2/2010, 9/2010, 29/2010, 45/2011, 36/2013, 11/2014, 76/2014, 3/2015, 23/2015, 2/2016, 78/2016, 80/2016, 82/2016, 91/2016, 102/2016, 40/2017, 91/2017, 5/2018, 108/2018 i 1/2019) kojim se određuju opšta parkirališta, tako što se vrši kategorizacija prema zonama i dozvoljenom vremenu parkiranja, definišu kriterijumi za korišćenje pod povlašćenim uslovima, mogućnost rezervacije opštih parkirališta i druga značajna pitanja.

21. Koji je pravni osnov za izdavanje naloga za plaćanje dnevne karte i kakva je pravna priroda ovog naloga?

Pravni osnov za izdavanje naloga za plaćanje dnevne karte sadržan je u odredbi člana 18a. Odluke o javnim parkirališta („Službeni list grada Beograda”, br. 12/2010, 37/2011, 42/2011, 11/2014, 30/2014, 34/2014, 89/2014, 96/2016, 36/2017 i 118/2018), shodno kojoj korisnik opšteg parkirališta se može opredeliti da uslugu parkiranja koristi po započetom satu ili u dnevnom trajanju, kupovinom i isticanjem važeće satne ili dnevne karte odnosno plaćanjem usluge elektronskim putem.

Korisnik koji je parkirao vozilo, a nije se opredelio za korišćenje usluge parkiranja na način iz stava 1. ovog člana, koristi parking mesto pod uslovima koji važe za parkiranje u dnevnom trajanju i istom se izdaje nalog za plaćanje dnevne karte.

Nalog za plaćanje dnevne parking karte izdaje ovlašćeni kontrolor i uručuje ga korisniku. Kada kontrolor nije u mogućnosti da uruči nalog korisniku, postavlja ga na vozilo, čime se smatra da je uručenje izvršeno.

Pravna priroda naloga za plaćanje dnevne karte je da predstavlja cenu za izvršenu komunalnu uslugu parkiranja na javnim parkiralištima, koju je utvrdilo javno komunalno preduzeće uz saglasnost gradonačelnika grada Beograda, a korisnik usluge je parkiranjem vozila i neplaćanjem parkiranja po započetom satu izrazio pristanak da cenu usluge plati po odredbama člana 18a Odluke.

22. Koji su efekti zonskog sistema parkiranja?
  • Jedno parking mesto koristi osam korisnika umesto jednog;
  • parking mesta su postala dostupnija većem broju korisnika;
  • smanjeno je vreme traženja slobodnog mesta sa 25 na 10 minuta;
  • dnevno se „uštedi“ preko 1000 sati nepotrebne gradske vožnje, što utiče na smanjenje potrošnje goriva, zagađenosti i nivoa buke u centru grada;
  • rešen je problem parkiranja stanara na datom području;
  • urađeno je tehničko regulisanje parking mesta i trotoari su „vraćeni“ pešacima;
  • obezbeđeno je više oko 500 parking mesta za osobe sa invalitetom, čime je ispunjen i svetski standard da 5% parkirnih mesta bude rezervisano za osobe sa invaliditetom;
  • upravljanje parkiranjem dovodi do boljeg upravljanja saobraćajem u Beogradu.