Debitna parking kartica

Debitna parking kartica je novčana vrednosna kartica, koja omogućava korisnicima ulazak-izlazak sa parkirališta bez odlaska na blagajnu, pri čemu se vrednost debitne parking kartice umanjuje za vreme provedeno na parkiralištu.
Korišćenjem ove kartice pojednostavljen je i ubrzan ulazak i izlazak sa parkirališta (ne koristi se gotov novac, već sredstva deponovana na kartici).
DIREKTNA PRODAJA
Debitne parking kartice vrednosti 1.000, 3.000 i 5.000 dinara mogu se kupiti u Korisničkom servisu i na blagajnama garaža Obilićev venac, Masarikova, Zeleni venac, Pionirski park, Vukov spomenik i na parkiralištima Slavija i Sava centar.
ZAHTEV
Za kupovinu debitne kartice određene vrednosti potrebno je je podneti zahtev:
 • elektronski zahtev
 • Zahtev za kupovinu debitne kartice i uplatnicu korisnici (fizička lica) mogu preuzeti na svim objektima na kojima kartica važi ili u Korisničkom servisu
PARKING OBJEKTI NA KOJIMA VAŽI
 • Garaža „OBILIĆEV VENAC” – Ulica Obilićev venac br. 14-16
 • Garaža „MASARIKOVA” – Ulica Masarikova br. 4
 • Garaža „ZELENI VENAC” – Ulica kraljice Natalije br. 13
 • Garaža „PIONIRSKI PARK” – Ulica Dragoslava Jovanovića br. 2
 • Garaža „VUKOV SPOMENIK” – ugao ulica Kraljice Marije i Ruzveltove
 • Garaža „DR ALEKSANDRA KOSTIĆA” – Ulica Dr Aleksandra Kostića br. 15
 • Garaža „BOTANIČKA BAŠTA” – Ulica vojvode Dobrnjca br. 10
 • Parkiralište „NOVI BEOGRAD” – Bulevar Mihajla Pupina br. 167, ispred SO Novi Beograd
 • Parkiralište „KAPETANIJA” – Kej Oslobođenja br. 8
 • Parkiralište „VIŠKA” – Ulica Maksima Gorkog br. 2
 • Parkiralište „POLITIKA” – Ulica Makedonska br. 29
 • Parkiralište „KAMENIČKA” – Ulica Kamenička br. 8
 • Parkiralište „DONjI GRAD” – Ulica Karađorđeva br. 2-4
 • Parkiralište „KALEMEGDAN” – Ulica Mali Kalemegdan bb
 • Parkiralište „ČUKARICA” – Šumadijski trg, ispred SO Čukarica
 • Parkiralište „CVETKOVA PIJACA” – Ulica Živka Davidovića bb
 • Parkiralište „MILAN GALE MUŠKATIROVIĆ” – Ulica Tadeuša Košćuška br. 63
 • Parkiralište „SAVA CENTAR” – Ulica Milentija Popovića br. 9
 • Parkiralište „SLAVIJA” – Ulica Prote Mateje br. 1 i 2
 • Parkiralište „VMA” – Ulica Crnotravska br. 17
VREDNOST
Prilikom podnošenja zahteva za kupovinu debitne parking kartice, korisnik upisuje željeni iznos kredita (maksimalni iznos 9.000 dinara)
 • Kupovinom debitne parking kartice sa iznosom od 3.000 dinara dobijate dodatnih 150 dinara.
 • Kupovinom debitne parking kartice sa iznosom od 5.000 dinara dobijate dodatnih 500 dinara.
ROK VAŽENJA
Debitna parking kartica ima važnost godinu dana od dana izrade.
 • Nakon isteka važnosti debitne parking kartice, neiskorišćeni iznos na kartici se ne može preneti na novu karticu;
 • Korisnik, nakon isteka debitne parking kartice, ne stiče pravo na povraćaj razlike preostalog iznosa sa kartice;
 • Korisnik istekom roka važnosti debitne parking kartice može podneti novi zahtev po utvrđenoj proceduri.
Pri preuzimanju debitne parking kartice dobija se uputstvo o korišćenju.