Delatnost

Osnovna delatnost  JKP „Parking servis“  je upravljanje, korišćenje i održavanje javnih parkirališta i garaža na teritoriji 10 opština grada Beograda. U Beogradu je oko 30.000 parking mesta pod režimom naplate u zoniranom području, dok se oko 9.000 parking mesta nalazi u garažama i na parkiralištima.

JKP „Parking servis” upravlja sa 8 JAVNIH GARAŽA, 23 GARAŽE SA REZERVISANIM PARKING MESTIMA, 15 PARKIRALIŠTA i 2 SMS PARKIRALIŠTA. Garaže i parkirališta su opremljena najsavremenijom automatikom i naplatnim stanicama, što doprinosi bržem protoku vozila na rampama i pouzdanoj kontroli naplate, dok se na SMS parkiralištima primenjuje sistem kontrole i naplate parkiranja kao u zoniranim delovima grada. Putem info-tabli i internet prezentacije vozači u svakom trenutku mogu da se informišu o trenutnom broju slobodnih parking mesta – GDE MOGU DA PARKIRAM.

U užem centru Beograda postoje četiri parking zone: ZONA A, CRVENA, ŽUTA i ZELENA, koje su određene na osnovu kriterijuma opterećenosti pojedinih delova grada. Parkiranje u zonama je vremenski ograničeno i naplaćuje se po utvrđenom tarifnom sistemu. Opšta parkirališta izvan zoniranog područja obeležena su plavom bojom i parkiranje je na njima dozvoljeno bez vremenskog ograničenja. U pojedinim ulicama u centru grada postoje SENZORI na parking mestima, koji putem info tabli pružaju vozačima informaciju o broju slobodnih parking mesta.

JKP „Parking servis” pruža USLUGE PRENOSA nepropisno parkiranih i neregistrovanih vozila, kao i vozila iz saobraćajnih nezgoda. Prenos vozila specijalnim vozilima „pauk” obavlja se po nalogu Saobraćajne policije, Komunalne milicije i Komunalne inspekcije, ali se dizalice mogu angažovati i od strane privatnih lica po unapred utvrđenom cenovniku. Mehanizacija kojom raspolažemo koristi se i u vanrednim okolnostima i elementarnim nepogodama, vatrogasnim intervencijama, u slučajevima hitne pomoći i u radu komunalnih službi. Učestvujemo i u organizaciji saobraćaja prilikom održavanja gradskih manifestacija i drugih specijalnih prilika.

Na Međunarodnom terminalu korisnicima naših usluga na raspolaganju je i parking za kamione, usluga skladištenja robe, carinski pregled.

ISO

JKP „Parking servis” je osnivač Udruženja parkirališta Srbije (UPS), koje ima 40 članica, i član  je Evropske parking asocijacije (EPA).

Preduzeće od 2015. godine posluje u skladu sa Međunarodnim standardom kvaliteta ISO 9001:2015, a u svom poslovanju primenjuje i Sistem menadžmenta životnom sredinom ISO 14001:2015, Sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001, Sistem bezbednosti informacija ISO 27001:2013 i Menadžment kvalitetom – zadovoljstvo korisnika SRPS ISO 10002:2016.

Garaža „Obilićev venac“ dobila je 2018. godine Parksmart sertifikat i tako postala prva „zelena garaža“ u Evropi, a samo jedna od četiri na svetu koja je ispunila kriterijume za dobijanje bronzanog nivoa sertifikata za ekološke garaže.

Osnovni podaci

Naziv: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA JAVNE GARAŽE I PARKIRALIŠTA „PARKING SERVIS” BEOGRAD
Skraćeni naziv: JKP „Parking servis“ Beograd
Sedište: Beograd, Kneza Višeslava 27
Matični broj: 07046383
PIB: 100214228

Zaštita podataka o ličnosti

Lice ovlašćeno za zaštitu podataka o ličnosti u JКP „Parking servis” Beograd je Tanja Vasković.

Adresa lica za zaštitu podataka o ličnosti: Ulica Кneza Višeslava br. 27, Beograd

E-mail adresa: lice.zzpl@parking-servis.co.rs

Broj telefona: 011/2228-050

Pročitajte:
Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti