Obaveštenja

Оbaveštenje o načinu podnošenja reklamacija
Izmene cena parkiranja na parking objektima od 01.08.2018.
Izmena cene parkiranja u garaži Baba Višnjina od 01.12.2018.
Cenovnik parking mesta za snabdevanje u pešačkoj zoni