Garaže i parkirališta

JKP „Parking servis“ upravlja sa 8 javnih garaža, kapaciteta oko 2.800 parking mesta i 15 parkirališta, koja se nalaze u užem i širem gradskom jezgru, na kojima je korisnicima na raspolaganju oko 4.250 parking mesta.

Parkiranje u garažama

  • plaća se po započetom satu, dnevno (jednokratno dnevno parkiranje) ili putem mesečne pretplate, a u zavisnosti od toga za koji vid usluge se korisnik (fizičko ili pravno lice) odluči.

Parkiranje na parkiralištima

  • plaća se po započetom satu, dnevno (jednokratno dnevno parkiranje), ali postoji i više opcija mesečne pretplate.
  • na parkiralištu „VMA“ postoji i jednokratno sedmodnevno parkiranje. Na ovom parkiralištu, parkiranje do 30 minuta je besplatno za sve korisnike.

Osobe sa invaliditetom

  • imaju pravo na tri časa besplatnog parkiranja u svim garažama i na parkiralištima.
  • na parkiralištu „VMA” parkiranje vozila osoba sa invaliditetom besplatno je prvih 8 časova.