Parkiralište „Cvetkova pijaca”


Parkiralište „Cvetkova pijaca”

Broj trenutno slobodnih parking mesta: 45


Adresa: Živka Davidovića bb

Broj parking mesta za automobile: 81

 • za vozila invalida: 1

Spratnost: -1+Pr

Radno vreme: 00-24 časa (365 dana godišnje)


Dodatne informacije:

Postoji svetleći info znak o broju slobodnih parking mesta.

Cenovnik

Usluga Cena
Za započeti čas za putnička vozila (do 8 sedišta) 60.00
Dnevno jednokratno parkiranje 1000.00
Mesečna pretplata radnim danom 17-08, vikendom od petka u 17 do ponedeljka u 08 časova i u dane državnih praznika 00-24 časa 1500.00
Mesečna pretplata 00-24 časa 4500.00
Mesečna pretplata za putnička vozila od 06 do 20 časova 3000.00
Mesečna pretplata sa ograničenim kapacitetom do 30 p.m. za putnička vozila stanara ulica Majke Kujundžić, Olge Jovanović, Živka Davidovića, Velizara Kosanovića, Bulevar kralja Aleksandra, Čardaklijina, Podujevska, Generala Zaha i okolnih ulica od 00 do 24 časa 3000.00

Ukoliko ste zainteresovani za korišćenje usluge mesečne pretplate, zahtev možete podneti ovde.

Napomene:

 • Usluga parkiranja plaća se po započetom času gotovinski (u dinarima) ili na POS terminalu, prema važećem cenovniku;
 • Na ovom objektu postoji mogućnost korišćenja Parking pass i pripejd parking kartice. Parking pass i pripejd parking kartice mogu se kupiti isključivo u toku radnog vremena blagajne.
 • Uslugu pretplate fizička lica plaćaju mesečno ili kvartalno, nalogom za uplatu, dok pravna lica plaćaju kvartalno;
 • Mesečnu pretplatu za stanare, stanari mogu koristiti isključivo ukoliko imaju prebivalište u jednoj od navedenih ulica i automobil u svom vlasništvu, što dokazuju ličnom kartom i saobraćajnom dozvolom;
 • Parkiranje izvan ugovorenog termina mesečne pretplate plaća se po ceni započetog časa, prema važećem cenovniku;
 • Korisnik stiče pravo na korišćenje usluge dnevnog jednokratnog parkiranja nakon neprekidnog parkiranja vozila u trajanju od 16 časova;
 • Parkiranje vozila osoba sa invaliditetom besplatno je prva tri časa, a nakon tog vremena i lica sa invaliditetom plaćaju parkiranje po započetom času;
 • Za vozilo koje zauzima dva parking mesta plaća se dupla cena po započetom času, prema važećem cenovniku;
 • Za vozila koja se pogrešno parkiraju, u slučaju uklanjanja, plaća se cena utvrđena za prenos nepropisno parkiranih vozila;
 • Izgubljena ili oštećena parking kartica i oštećenje rampe naplaćuje se u skladu sa važećim cenovnikom;
 • Na parkiralištu možete iznajmiti kišobran, uz ostavljanje depozita u iznosu od 300,00 dinara. Rok za vraćanje kišobrana je dva dana, kada Vam se, po konstatovanju ispravnosti vraća i depozit. Кišobran je moguće iznajmiti i vratiti samo u toku radnog vremena blagajne.