Parkiralište „Slavija”

Broj trenutno slobodnih parking mesta: 30
Adresa: Prote Mateje br. 1 i 2
Slavija 1
Broj parking mesta za automobile: 87
 • za vozila invalida: 2
Slavija 2
Broj parking mesta za automobile: 108
 • porodična i parking mesta za trudnice: 1
Radno vreme: 00-24 časa (365 dana godišnje)
Dodatne napomene:
Plaćanje parkiranja obavlja se kod inkasanta u kućici na Slaviji 1.

Cenovnik

Usluga Cena
Za svaki započeti čas 100.00
Dnevno jednokratno parkiranje 1500.00
Mesečna pretplata radnim danom 17-08, vikendom od petka u 17 do ponedeljka u 08 časova i u dane državnih praznika 00-24 časa 5000.00
Ukoliko ste zainteresovani za korišćenje usluge mesečne pretplate, zahtev možete podneti ovde.
Napomena:
 • Usluga parkiranja plaća se po započetom času gotovinski (u dinarima) ili na POS terminalu, prema važećem cenovniku;
 • Na ovom objektu postoji mogućnost korišćenja Parking pass i pripejd parking kartice;
 • Uslugu pretplate fizička lica plaćaju mesečno ili kvartalno, nalogom za uplatu, dok pravna lica plaćaju kvartalno;
 • Parkiranje izvan ugovorenog termina mesečne pretplate plaća se po ceni započetog časa, prema važećem cenovniku;
 • Korisnik stiče pravo na korišćenje usluge dnevnog jednokratnog parkiranja nakon neprekidnog parkiranja vozila u trajanju od 15 časova;
 • Parkiranje vozila osoba sa invaliditetom besplatno je prva tri časa, a nakon tog vremena i lica sa invaliditetom plaćaju parkiranje po započetom času;
 • Za vozilo koje zauzima dva parking mesta plaća se dupla cena po započetom satu;
 • Za vozila koja se pogrešno parkiraju, u slučaju uklanjanja, plaća se cena utvrđena za prenos nepropisno parkiranih vozila, prema važećem cenovniku;
 • Izgubljena ili oštećena parking kartica i oštećenje rampe naplaćuje se u skladu sa važećim cenovnikom;
 • Na parkiralištu možete iznajmiti kišobran uz ostavljanje depozita koji iznosi 300,00 dinara. Rok za vraćanje kišobrana je dva dana, kada Vam se, po konstatovanju ispravnosti vraća i depozit.