Garaža „Baba Višnjina”

Adresa: Baba Višnjina 38-42
Broj parking mesta za automobile: 351
  • za vozila invalida: 20
Spratnost: 6Po+Pr+5
Radno vreme: 00-24 časa (365 dana godišnje)
Dodatne informacije: Postoji svetleći info znak o broju slobodnih parking mesta.
Postoje dve stanice za plaćanje.

Cenovnik

Usluga Cena
Za započeti čas za putnička vozila (do 8 sedišta) 120.00
Dnevno jednokratno parkiranje za putničko vozilo( do 8 sedišta) ( za neprekidno parkiranje u trajanju 24 časova) 1200.00
Mesečna pretplata za putnička vozila 00-24 časa 14000.00
Mesečna pretplata za putnička vozila pravnih lica od 07 do 18 časova (za parkiranje najmanje 15 i više vozila) 4000.00
Mesečna pretplata za putnička vozila svaki dan od 08.00 - 18.00 osim nedelje i u dane državnih praznika 8000.00
Mesečna pretplata radnim danom 17-09, vikendom od petka u 17 do ponedeljka u 09 časova i u dane državnih praznika 00-24 časa 6000.00
Mesečna pretplata za putnička vozila (radnim danom od 18 do 08 h narednog dana, vikendom od petka u 18 h do ponedeljka u 8h - ograničeni kapacitet) 4500.00
Napomene:
  • Usluga parkiranja plaća se po započetom času gotovinski (u dinarima) ili na POS terminalu, prema važećem cenovniku;
  • Uslugu pretplate fizička i pravna lica plaćaju mesečno ili kvartalno;
  • Fizička i pravna lica Ugovor o mesečnoj pretplati zaključuju u jednoj od poslovnica Korisničkog servisa, s tim što pravna lica podnose zahtev i po uobičajnoj proceduri zaključuju Ugovor;
  • Ukoliko korisnik – fizičko lice, zaključi Ugovor u periodu od 01. do 15. u mesecu, plaća 50 % iznosa mesečne pretplate za tekući mesec, a nakon toga plaća punu cenu za naredne mesece;
  • Ukoliko korisnik – fizičko lice, usluga zaključi Ugovor u periodu od 16. do 31. u mesecu, period važenja mesečne pretplate za prvi mesec korišćenja garaže je do poslednjeg dana u narednom mesecu;
  • Vozila sa invalidskom nalepnicom imaju pravo na besplatno parkiranje do 3č dnevno, a nakon tog vremena plaćaju parkiranje po započetom času;
  • Za vozilo koje zauzima dva parking mesta plaća se dupla cena po započetom času, prema važećem cenovniku;
  • Za vozila koja se pogrešno parkiraju, u slučaju uklanjanja, plaća se cena utvrđena za prenos nepropisno parkiranih vozila;
  • Izgublјena ili oštećena parking kartica i oštećenje rampe naplaćuje se u skladu sa važećim cenovnikom.