Garaža „Botanička bašta”

Broj trenutno slobodnih parking mesta: 40
Adresa: Vojvode Dobrnjca 10
Broj parking mesta za automobile: 246
 • za vozila invalida: 1
Spratnost: -5Po+Pr
Radno vreme: 00-24 časa (365 dana godišnje)

Cenovnik

Usluga Cena
Za započeti čas za putnička vozila (do 8 sedišta) 60.00
Dnevno jednokratno parkiranje 1000.00
Mesečna pretplata za putnička vozila 00-24 časa 8000.00
Mesečna pretplata radnim danom 17-08, vikendom od petka u 17 do ponedeljka u 08 časova i u dane državnih praznika 00-24 časa 2200.00
Mesečna pretplata za putnička vozila 07-21 čas 5000.00
Mesečna pretplata za putnička vozila 00-24 časa (za stanare zgrada ulica: Vojvode Dobrnjca od broja 2 do 22, Bulevar despota Stefana od broja 62 do 95, Cvijićeva broj 28, Takovska od broja 45 do 49, Jaše Prodanovića od broja 1 do 10, Draže Pavlovića od broja 1 do 15 i Generala Lješanina) 3000.00
Mesečna pretplata za vozila pravnog lica 07-21 čas (za parkiranje deset i više putničkih vozila) 4000.00
Mesečna pretplata na rezervisanom parking mestu 10000.00
Napomene:
 • Usluga parkiranja plaća se po započetom času gotovinski (u dinarima) ili na POS terminalu, prema važećem cenovniku;
 • Na ovom objektu postoji mogućnost korišćenja Parking pass i pripejd parking kartice;
 • Korisnik stiče pravo na korišćenje usluge dnevnog jednokratnog parkiranja nakon neprekidnog parkiranja vozila u trajanju od 16 časova;
 • U garaži „Botanička bašta”, u promotivnom periodu od godinu dana, postoji opcija mesečne pretplate sa ograničenim kapacitetom do 40 parking mesta za putnička vozila stanara ulica Vojvode Dobrnjca br. 2-22, Bulevar despota Stefana br. 62-95, Cvijićeva br. 28 i Takovska br. 45-49 od 00 do 24 časa;
 • Mesečnu pretplatu za stanare, stanari mogu koristiti isključivo ukoliko imaju prebivalište u jednoj od navedenih ulica i automobil u svom vlasništvu, što dokazuju ličnom kartom i saobraćajnom dozvolom;
 • Od ukupnog broja parking mesta u garaži „Botanička bašta” 54 su rezervisana parking mesta;
 • Korisnik stiče pravo na korišćenje usluge dnevnog jednokratnog parkiranja nakon neprekidnog parkiranja vozila u trajanju od 16 časova;
 • Vozila sa invalidskom nalepnicom imaju pravo na besplatno parkiranje do 3h dnevno, a nakon tog vremena plaćaju parkiranje po započetom času;
 • Za vozilo koje zauzima dva parking mesta plaća se dupla cena po započetom času, prema važećem cenovniku;
 • Za vozila koja se pogrešno parkiraju, u slučaju uklanjanja, plaća se cena utvrđena za prenos nepropisno parkiranih vozila;
 • Izgubljena ili oštećena parking kartica i oštećenje rampe naplaćuje se u skladu sa važećim cenovnikom.