Garaža „Masarikova”

Broj trenutno slobodnih parking mesta: 85
Adresa: Masarikova br. 4
Broj parking mesta za automobile: 457
 • za vozila invalida: 1
 • porodična i parking mesta za trudnice: 2
Spratnost: -3Po+Pr+6+Pk
Radno vreme: 00-24 časa (365 dana godišnje)
Dodatne informacije: Postoje dva svetleća info znaka o broju slobodnih parking mesta.
Postoje tri stanice za plaćanje.
Postoji lift.

Cenovnik

Usluga Cena
Za svaki započeti čas 100.00
Dnevno jednokratno parkiranje 1500.00
Mesečna pretplata za putnička vozila 00-24 časa 16000.00
Mesečna pretplata radnim danom 17-08, vikendom od petka u 17 do ponedeljka u 08 časova i u dane državnih praznika 00-24 časa 4000.00
Mesečna pretplata za putnička vozila svakoga dana od 06.30 do 17.30 časova, osim nedeljom i u dane praznika (ograničen kapacitet) 10000.00
Ukoliko ste zainteresovani za korišćenje usluge mesečne pretplate, zahtev možete podneti ovde.
Napomene:
 • Usluga parkiranja plaća se po započetom času gotovinski (u dinarima) ili na POS terminalu, prema važećem cenovniku;
 • Na ovom objektu postoji mogućnost korišćenja Parking pass i pripejd parking kartice;
 • Uslugu pretplate fizička lica plaćaju mesečno ili kvartalno, nalogom za uplatu, dok pravna lica plaćaju kvartalno;
 • Stanarska pretplata u garažama važi radnim danom od 17 do 08 časova, vikendom (od petka u 17 časova do ponedeljka u 08 časova) i u dane državnih praznika od 00 do 24 časa, a u slučaju zadržavanja vozila van ugovornog termina vrši se naplata po započetom času;
 • Parkiranje izvan ugovorenog termina mesečne pretplate se plaća po ceni započetog časa, prema važećem cenovniku
 • Korisnik stiče pravo na korišćenje usluge dnevnog jednokratnog parkiranja nakon neprekidnog parkiranja vozila u trajanju od 15 časova;
 • Vozila sa invalidskom nalepnicom imaju pravo na besplatno parkiranje do 3h dnevno, a nakon tog vremena plaćaju parkiranje po započetom času;
 • Za vozilo koje zauzima dva parking mesta plaća se dupla cena po započetom času, prema važećem cenovniku;
 • Za vozila koja se pogrešno parkiraju, u slučaju uklanjanja, plaća se cena utvrđena za prenos nepropisno parkiranih vozila;
 • Izgubljena ili oštećena parking kartica i oštećenje rampe naplaćuje se u skladu sa važećim cenovnikom;
 • U garaži možete iznajmiti kišobran, uz ostavljanje depozita u iznosu od 300,00 dinara. Rok za vraćanje kišobrana je dva dana, kada Vam se, po konstatovanju ispravnosti vraća i depozit;
 • Postavljen je češalj za bicikle;
 • Garaža raspolaže liftom.