Garaža „Obilićev venac”

Broj trenutno slobodnih parking mesta: 162
Adresa: Obilićev venac br. 14 – 16
Ulaz u garažu je iz Ulice maršala Birjuzova.
Broj parking mesta za automobile: 804
 • za vozila invalida: 28
 • porodična i parking mesta za trudnice: 14
 • parking mesta sa punjačima za vozila na električni pogon: 6
Parking mesta za bicikle: 48
Bicikli za iznajmljivanje: 20
Spratnost: P+7
Radno vreme: 00-24 časa (365 dana godišnje)
Dodatne informacije:
Postoje dva svetleća info znaka o broju slobodnih parking mesta.
Postoje dva ulaza/izlaza iz garaže – iz Ulice maršala Birjuzova.
Postoji pet stanica za plaćanje.
Poseduje stanicu sa alatom za popravku biciklа.
Postoji lift.
Postoji kompresor za kontrolu i naduvavanje pneumatika.
Stanari pešačke zone Obilićev venac imaju pravo na povlašćenu mesečnu pretplatu.

Cenovnik

Usluga Cena
Za svaki započeti čas 120.00
Za svaki započeti čas za vozila na alternativni i hibridni pogon 100.00
Dnevno jednokratno parkiranje putničkog vozila 1500.00
Dnevno jednokratno parkiranje vozila na alternativni i hibridni pogon 1200.00
Mesečna pretplata 00-24 časa 17000.00
Mesečna pretplata radnim danom 17-08, vikendom od petka u 17 do ponedeljka u 08 časova i u dane državnih praznika 00-24 časa 4000.00
Pretplata na rezervisanom parking mestu obezbeđenom stubićem na obaranje (jednokratno plaćanje za period od 1 godine) 273600.00
Pretplata na rezervisanom parking mestu obezbeđenom stubićem na obaranje (jednokratno plaćanje za period od 2 godine) 518400.00
Pretplata na rezervisanom parking mestu obezbeđenom stubićem na obaranje (jednokratno plaćanje za period od 3 godine) 734400.00
Pretplata na rezervisanom parking mestu obezbeđenom stubićem na obaranje (jednokratno plaćanje za period od 4 godine) 921600.00
Pretplata na rezervisanom parking mestu obezbeđenom stubićem na obaranje (jednokratno plaćanje za period od 5 godine) 1080000.00
Pretplata na rezervisanom parking mestu obezbeđenom stubićem na obaranje (jednokratno plaćanje za period od 6 godina) 1209600.00
Pretplata na rezervisanom parking mestu obezbeđenom stubićem na obaranje (jednokratno plaćanje za period od 7 godina) 1310400.00
Pretplata na rezervisanom parking mestu obezbeđenom stubićem na obaranje (jednokratno plaćanje za period od 8 godina) 1382400.00
Pretplata na rezervisanom parking mestu obezbeđenom stubićem na obaranje (jednokratno plaćanje za period od 9 godina) 1425600.00
Pretplata na rezervisanom parking mestu obezbeđenom stubićem na obaranje (jednokratno plaćanje za period od 10 godina) 1440000.00
Mesečna pretplata za stanare pešačke zone Obilićev venac – rezervisana parking mesta na rezervisanom prostoru (ograničen kapacitet) 6500.00
Mesečna pretplata za stanare pešačke zone Obilićev venac - izvan rezervisanog prostora od 00 – 24 h (ograničen kapacitet 50pm) 13000.00
Mesečna pretplata na rezervisanom parking mestu obezbeđenom stubićem na obaranje 24000.00
Ukoliko ste zainteresovani za korišćenje usluge mesečne pretplate, zahtev možete podneti ovde.
Napomene:
 • Usluga parkiranja plaća se po započetom času gotovinski (u dinarima) ili na POS terminalu, prema važećem cenovniku;
 • Na ovom objektu postoji mogućnost korišćenja Parking pass i pripejd parking kartice;
 • Uslugu pretplate fizička lica plaćaju mesečno ili kvartalno, nalogom za uplatu, dok pravna lica plaćaju kvartalno;
 • Uslugu pretplate na rezervisanom parking mestu obezbeđenom stubićem na obaranje korisnik plaća jednokratno unapred za željeni period (minimum godinu dana, a maksimum 10 godina);
 • Parkiranje izvan ugovorenog termina mesečne pretplate se plaća po ceni započetog časa, prema važećem cenovniku;
 • Korisnik stiče pravo na korišćenje usluge dnevnog jednokratnog parkiranja nakon neprekidnog parkiranja vozila u trajanju od 12 časova;
 • Pravo na povlašćenu cenu mesečne pretplate umanjenu za 20% imaju korisnici sa vozilima na alternativni pogon;
 • Vozila sa invalidskom nalepnicom imaju pravo na besplatno parkiranje do 3 časa dnevno, a nakon tog vremena plaćaju parkiranje po započetom času;
 • Prilikom zaključenja Ugovora za mesečnu pretplatu u rezervisanom prostoru obezbeđenim stubićem na obaranje, potrebno je uplatiti iznos od 5.000 dinara na ime (obaveznog) depozita za daljinski upravljač;
 • Za vozilo koje zauzima dva parking mesta plaća se dupla cena po započetom času, prema važećem cenovniku;
 • Za vozila koja se pogrešno parkiraju, u slučaju uklanjanja, plaća se cena utvrđena za prenos nepropisno parkiranih vozila;
 • Izgubljena ili oštećena parking kartica i oštećenje rampe i stubića naplaćuje se u skladu sa važećim cenovnikom;
 • U garaži, pogodnosti mogu da ostvare učesnici programa za deljenje prevoza;
 • U garaži možete iznajmiti kišobran, uz ostavljanje depozita u iznosu od 300 dinara. Rok za vraćanje kišobrana je dva dana, kada Vam se, po konstatovanju ispravnosti vraća i depozit.