Garaža „Vukov spomenik”

Broj trenutno slobodnih parking mesta: 1
Adresa: Ugao ulica Kraljice Marije i Ruzveltove
Broj parking mesta za automobile: 119
 • za vozila invalida: 1
Spratnost: -1Po
Radno vreme: 00-24 časa (365 dana godišnje)
Dodatne informacije: Postoji svetleći info znak o broju slobodnih parking mesta.

Cenovnik

Usluga Cena
Za svaki započeti čas 80.00
Dnevno jednokratno parkiranje 1500.00
Mesečna pretplata za putnička vozila 00-24 časa 12000.00
Mesečna pretplata radnim danom 17-08, vikendom od petka u 17 do ponedeljka u 08 časova i u dane državnih praznika 00-24 časa 4500.00
Ukoliko ste zainteresovani za korišćenje usluge mesečne pretplate, zahtev možete podneti ovde.
Napomene:
 • Usluga parkiranja plaća se po započetom času gotovinski (u dinarima) ili na POS terminalu, prema važećem cenovniku;
 • Na ovom objektu postoji mogućnost korišćenja Parking pass i pripejd parking kartice;
 • Uslugu pretplate fizička lica plaćaju mesečno ili kvartalno, nalogom za uplatu, dok pravna lica plaćaju kvartalno;
 • Parkiranje izvan ugovorenog termina mesečne pretplate se plaća po ceni započetog časa, prema važećem cenovniku;
 • Korisnik stiče pravo na korišćenje usluge dnevnog jednokratnog parkiranja nakon neprekidnog parkiranja vozila u trajanju od 18 časova;
 • Vozila sa invalidskom nalepnicom imaju pravo na besplatno parkiranje do 3h dnevno, a nakon tog vremena plaćaju parkiranje po započetom času;
 • Za vozilo koje zauzima dva parking mesta plaća se dupla cena po započetom času, prema važećem cenovniku;
 • Za vozila koja se pogrešno parkiraju, u slučaju uklanjanja, plaća se cena utvrđena za prenos nepropisno parkiranih vozila;
 • Izgubljena ili oštećena parking kartica i oštećenje rampe naplaćuje se u skladu sa važećim cenovnikom;
 • U garaži možete iznajmiti kišobran, uz ostavljanje depozita u iznosu od 300,00 dinara. Rok za vraćanje kišobrana je dva dana, kada Vam se, po konstatovanju ispravnosti vraća i depozit.