Garaže sa rezervisanim parking mestima

JKP „Parking servis“ upravlja sa 23 garažе sa rezervisanim parking mestima za putnička vozila i motore.

Garaže sa rezervisanim parking mestima nalaze se u gusto naseljenim stambenim zonama i namenjene su parkiranju vozila unapred poznatih korisnika.

Zakup parking mesta u garažama ovog tipa moguće je izvršiti samo na mesečnom nivou. Pojedini objekti raspolažu određenim brojem obeleženih parking mesta za motore.

Na većini garaža postavljena su  automatska rolo i segmentna vrata, kojima se upravlja uz pomoć kartične i daljinske kontrole pristupa. Za daljinski upravljač se uplaćuje depozit od 5.000,00 din.

Garaže sa rezervisanim parking mestima se razlikuju po prisustvu, odnosno odsustvu, naših radnika u njima. U 10 garaža je organizovan 24-časovni rad radnika u 3 smene, u garaži „Vojvođanska 11-15“ organizovan je rad radnika u vremenu od 20 do 08 časova, u garaži „Upin” od 06 do 22 časa radnim danima, a preostalih 10 garaža funkcioniše bez zaposlenih. Garaže svakodnevno obilaze poslovođe, po utvrđenom mesečnom rasporedu.

Garaže ovog tipa NISU predviđene za besplatno parkiranje vozila sa invalidskom nalepnicom.