Načini plaćanja

Postoji nekoliko vidova plaćanja usluge parkiranja u javnim garažama i na parkiralištima:
  1. PO ZAPOČETOM ČASU
   1. gotovinom kod naplatne kućice ili automata, prema važećem cenovniku
   2. platnim karticama
   3. pripejd parking karticom na rampi
  2. DNEVNO JEDNOKRATNO PARKIRANJE – Predstavlja povoljniju cenu parkiranja; važi u svim javnim garažama i na parkiralištima.
  3. POSLOVNA TARIFA – posebna vrsta usluge koja se primenjuje samo u garažama „Masarikova”, „Zeleni venac” i „Pionirski park” omogućava zaposlenima u centru grada da parkiraju svoje vozilo po povoljnijoj ceni.
  4. JEDNOKRATNO SEDMODNEVNO PARKIRANJE – postoji na parkiralištu „VMA”. Korisnik stiče pravo na plaćanje i korišćenje usluge sedmodnevnog jednokratnog parkiranja samo ukoliko je vozilo neprekidno parkirano 78 časova, nakon uzimanja ulazne parking kartice i ulaska na parkiralište.
  5. MESEČNA PRETPLATA
    1. zakup parking mesta – podrazumeva rezervaciju jednog određenog parking mesta u garaži, a prema važećem cenovniku.
    2. pretplata u garaži – podrazumeva povoljniju cenu za mesec dana parkiranja u garaži, gde korisnik može zauzeti bilo koje, za tu namenu predviđeno, parking mesto.