Načini plaćanja

Postoji nekoliko vidova plaćanja usluge parkiranja u javnim garažama i na parkiralištima:
  1. PO ZAPOČETOM ČASU
   1.  gotovinom kod naplatne kućice ili automata, prema važećem cenovniku
   2. platnim karticama
   3. debitnom parking karticom na rampi
  2. DNEVNO JEDNOKRATNO PARKIRANJE – Predstavlja povoljniju cenu parkiranja; važi u svim javnim garažama i na parkiralištima, osim na parkiralištu „Karađorđeva“.
  3. POSLOVNA TARIFA – posebna vrsta usluge koja se primenjuje samo u garažama „Masarikova”, „Zeleni venac” i „Pionirski park” omogućava zaposlenima u centru grada da parkiraju svoje vozilo po povoljnijoj ceni.
  4. JEDNOKRATNO SEDMODNEVNO PARKIRANJE – postoji na parkiralištu „VMA”. Prijavljuje se i plaća gotovinski u roku od 24 časa od ulaska vozila na parkiralište.
  5. MESEČNA PRETPLATA
    1. zakup parking mesta – podrazumeva rezervaciju jednog određenog parking mesta u garaži, a prema važećem cenovniku.
    2. pretplata u garaži – podrazumeva povoljniju cenu za mesec dana parkiranja u garaži, gde korisnik može zauzeti bilo koje, za tu namenu predviđeno, parking mesto.