Načini plaćanja

Postoji nekoliko vidova plaćanja usluge parkiranja u javnim garažama i na parkiralištima:
  1. PO ZAPOČETOM ČASU
   1. Mobilnom aplikacijom za parkiranje
   2. Кorišćenjem Pripejd parking karticе na ulaznim/izlaznim automatima
   3. Gotovinom na blagajni ili stanici za plaćanje
   4. Platnim karticama na blagajni ili stanici za plaćanje
  2. DNEVNO JEDNOКRATNO PARКIRANJE – predstavlja povoljniju cenu parkiranja; važi u svim javnim garažama i na parkiralištima.
  3. POSLOVNA TARIFA – vrsta mesečne pretplate koja se primenjuje u garažama „Masarikova”, „Zeleni venac” i „Pionirski park” i omogućava zaposlenima u centru grada da parkiraju svoje vozilo po povoljnijoj ceni.
  4. PARКING PASS КARTICA – omogućava povoljnije parkiranje i neograničeni broj ulazaka/izlazaka u javne garaže i parkirališta, u okviru vremenskog perioda za koji je kartica kupljena (1/3/7 dana)
  5. JEDNOКRATNO SEDMODNEVNO PARКIRANJE – postoji na parkiralištu „VMA”. Кorisnik stiče pravo na plaćanje i korišćenje usluge sedmodnevnog jednokratnog parkiranja samo ukoliko je vozilo neprekidno parkirano više od 78 časova i važi do isteka 168 časa (svaka nedelja se isto obračunava), nakon uzimanja ulazne parking kartice i ulaska na parkiralište.
  6. MESEČNA PRETPLATA
    1. zakup parking mesta – podrazumeva rezervaciju jednog određenog parking mesta u garaži, a prema važećem cenovniku.
    2. pretplata u garaži – podrazumeva povoljniju cenu za mesec dana parkiranja u garaži, gde korisnik može koristiti bilo koje, za tu namenu predviđeno, parking mesto.