Parkiralište „Belvil”

Broj trenutno slobodnih parking mesta: 380
Adresa: na uglu ulica Jurija Gagarina, Bulevar Crvene armije i Marka Hristića
Broj parking mesta za automobile: 426
 • za vozila invalida: 21
Radno vreme: 00-24 časa (365 dana godišnje)
 • Parkiranje se plaća na stanicama za plaćanje.
Dodatne informacije:
Postoje dve stanice za plaćanje – gotovinom i platnim karticama.

Cenovnik

Usluga Cena
Za svaki započeti čas 70.00
Dnevno jednokratno parkiranje 1000.00
Mesečna pretplata 00-24 časa 7000.00
Mesečna pretplata za putnička vozila od 07 do 18 časova (osim nedelje i u dane praznika) 3500.00
Mesečna pretplata radnim danom 17-08, vikendom od petka u 17 do ponedeljka u 08 časova i u dane državnih praznika 00-24 časa 2000.00
Mesečna pretplata za putnička vozila od 00 do 24 časova za stanare zgrada oivičenih ulicama Jurija Gagarina, Bulevar Crvene armije, Đorđa Stanojevića i Marka Hristića 3500.00
Mesečna pretplata za putnička vozila pravnih lica 00-24 časova (za parkiranje 10 i više vozila) 5600.00
Ukoliko ste zainteresovani za korišćenje usluge mesečne pretplate, zahtev možete podneti ovde.
Napomene:
 • Usluga parkiranja plaća se po započetom času gotovinski (u dinarima) ili platnom karticom, prema važećem cenovniku;
 • Na ovom objektu postoji mogućnost korišćenja Parking pass i pripejd parking kartice;
 • Uslugu pretplate fizička lica plaćaju mesečno ili kvartalno, nalogom za uplatu, dok pravna lica plaćaju kvartalno;
 • Parkiranje izvan ugovorenog termina mesečne pretplate se plaća po ceni započetog časa, prema važećem cenovniku;
 • Кorisnik stiče pravo na korišćenje usluge dnevnog jednokratnog parkiranja nakon neprekidnog parkiranja vozila u trajanju od 14 časova;
 • Parkiranje vozila osoba sa invaliditetom besplatno je prva tri časa, a nakon tog vremena i lica sa invaliditetom plaćaju parkiranje po započetom času;
 • Za vozilo koje zauzima dva parking mesta plaća se dupla cena po započetom času, prema važećem cenovniku;
 • Za vozila koja se pogrešno parkiraju, u slučaju uklanjanja, plaća se cena utvrđena za prenos nepropisno parkiranih vozila;
 • Izgubljena ili oštećena parking kartica i oštećenje rampe naplaćuje se u skladu sa važećim cenovnikom.